Truy cập nội dung luôn

Góp ý dự thảo văn bản Góp ý dự thảo văn bản

CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐANG LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
Công văn số 387/SYT-VP ngày 23/3/2018 V/v Lấy ý kiến bãi bỏ Nghị quyết số 23/2016 của HDND tỉnh

Ngày bắt đầu 23-03-2018 Ngày hết hạn 01-05-2018

0
Tải về
(5-lượt)

Xem các góp ý Xem toàn văn
Lấy ý kiến về phương án đơn giản hóa các thủ tục hành chính trong các lĩnh vực Vệ sinh an toàn thực phẩm - Dinh dưỡng thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh Tiền Giang

Ngày bắt đầu 10-08-2017 Ngày hết hạn 10-08-2017

0
Tải về
(15-lượt)

Xem các góp ý
Công văn số 444/SYT-VP ngày 28/02/2017 V/v Góp ý dự thảo Quyết định của UBND tỉnh Tiền Giang

Ngày bắt đầu 02-03-2017 Ngày hết hạn 02-03-2017

0
Tải về
(14-lượt)

Xem các góp ý
Công văn số 2578/ SYT-VP ngày 04/8/2016 V/v Lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh Tiền Giang

Ngày bắt đầu 04-08-2016 Ngày hết hạn 04-08-2016

0
Tải về
(7-lượt)

Xem các góp ý

Liên kết web Liên kết web

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 2
  Hôm nay: 14
  Tổng lượt truy cập: 5630842