Truy cập nội dung luôn

Văn Bản Văn Bản

Tìm thấy 3120 văn bản
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải xuống Lượt tải Xem
1985/SYT-NVYD 30-05-2023 Công văn số 1985/SYT-NVYD ngày 30/05/2023 Về việc triển khai Quyết định số 372/QĐ-QLD ngày 29/5/2023 của Cục Quản lý Dược.
1651/QD-SYT 29-05-2023 Quyết định số 1651/QD-SYT ngày 29/05/2023 Quyết định thu hồi Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh 0-lượt Xem
1953/SYT-NVYD 29-05-2023 Công văn số 1953/SYT-NVYD ngày 29/05/2023 về việc triển khai Công văn số 305/TTMS-NVD ngày 26/5/2023 của Trung tâm mua sắm tập trung thuốc Quốc gia.
1951/SYT-NVYD 29-05-2023 Công văn số 1951/SYT-NVYD ngày 29/05/2023 Về việc triển khai Quyết định số 370/QĐ-QLD và Quyết định số 371/QĐ-QLD ngày 26/5/2023 của Cục Quản lý Dược.
1643/QĐ-SYT 26-05-2023 Quyết định số 1643/QĐ-SYT ngày 26/05/2023 Quyết định cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược tháng 5 năm 2023 - Đợt 10 0-lượt Xem
1642/QĐ-SYT 26-05-2023 Quyết định số 1642/QĐ-SYT ngày 26/05/2023 Quyết định cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược tháng 5 năm 2023 - Đợt 10 0-lượt Xem
1926/SYT-NVYD 26-05-2023 Công văn số 1926/SYT-NVYD ngày 26/05/2023 Về việc triển khai Quyết định số 354/QĐ-QLD ngày 25/5/2023 của Cục Quản lý Dược.
1925/SYT-NVYD 26-05-2023 Công văn số 1925/SYT-NVYD ngày 26/05/2023 Về việc triển khai Quyết định số 352/QĐ-QLD và Quyết định số 353/QĐ-QLD ngày 25/5/2023 của Cục Quản lý Dược.
1924/SYT-NVYD 26-05-2023 Công văn số 1924/SYT-NVYD ngày 26/05/2023 Về việc triển khai Công văn số 5266/QLD-ĐK ngày 24/5/2023 của Cục Quản lý Dược.
1920/SYT-NVYD 25-05-2023 Công văn số 1920/SYT-NVYD ngày 25/05/2023 Về việc triển khai Quyết định số 348/QĐ-QLD ngày 24/5/2023 của Cục Quản lý Dược.
1890/SYT-NVYD 24-05-2023 Công văn số 1890/SYT-NVYD ngày 24/05/2023 Về việc triển khai Quyết định số 349/QĐ-QLD ngày 24/5/2023 của Cục Quản lý Dược.
1888/SYT-NVYD 24-05-2023 Công văn số 1888/SYT-NVYD ngày 24/05/2023 về việc triển khai Công văn số 641/KCB-NV ngày 23/5/2023 của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh.
1881/SYT-NVYD 24-05-2023 Công văn số 1881/SYT-NVYD ngày 24/05/2023 về việc triển khai Quyết định số 350/QĐ-QLD ngày 24/5/2023 của Cục Quản lý Dược.
1876/SYT-VP 24-05-2023 Công văn số 1876/SYT-VP ngày 24/05/2023 Về việc sử dụng căn cước công dân thay thế Sổ hộ khẩu trong giải quyết thủ tục hành chính
1625/QĐ-SYT 23-05-2023 QUYẾT ĐỊNH số 1625/QĐ-SYT ngày 23/05/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt bổ sung danh mục dịch vụ kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tiền Giang 1-lượt Xem
1848/SYT-NVYD 22-05-2023 Công văn số 1848/SYT-NVYD ngày 22/05/2023 Về việc rà soát thuốc thuộc Danh mục đàm phán giá năm 2023 theo Công văn số 158/TTMSNVD ngày 12/4/2023 của Trung tâm mua sắm tập trung thuốc Quốc gia.
1838/SYT-NVYD 22-05-2023 Công văn số 1838/SYT-NVYD ngày 22/05/2023 về việc triển khai Quyết định số 2229/QĐ-BYT ngày 19/5/2023 của Bộ Y tế.
1837/SYT-NVYD 22-05-2023 Công văn số 1837/SYT-NVYD ngày 22-05-2023 Về việc triển khai Quyết định số 343/QĐ-QLD ngày 19/5/2023 của Cục Quản lý Dược.
1624/QĐ-SYT 20-05-2023 QUYẾT ĐỊNH số 1624/QĐ-SYT ngày 20/05/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt danh mục dịch vụ kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh của Phòng khám Đa khoa Tiền Giang 0-lượt Xem
1618/QĐ-SYT 18-05-2023 Quyết định số 1618/QĐ-SYT ngày 18/05/2023 Quyết định cấp mới chứng chỉ hành nghề dược đợt 17/2023 0-lượt Xem

Thông báo Thông báo

Thư mời hợp Thư mời hợp

Đào tạo tuyển dụng Đào tạo tuyển dụng

Liên kết web Liên kết web

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 21
  Hôm nay: 1
  Tổng lượt truy cập: 7259440