Truy cập nội dung luôn
Trung tâm Y tế thị xã Gò Công
31-05-2012
 
  I. THÔNG TIN CHUNG
- Tên đơn vị: TRUNG TÂM Y TẾ THỊ XÃ GÒ CÔNG
- Địa chỉ: đường Nguyễn Văn Côn, kp1, phường 3 – thị xã Gò Công
- Điện thoại: 073.3841648, Fax: 073.3843931
- Cơ quan chủ quản: Sở y tế Tiền Giang
 
  II. THÔNG TIN RIÊNG
 1. Lãnh đạo đơn vị
   - Giám đốc: Phạm Công Tước        
     Điện thoại: 0986121104          
   - Phó giám đốc: Võ Văn Hùng        
     Điện thoại: 095506614            
     Email: 00
  2. Cơ cấu tổ chức: 03 phòng, 04 khoa, 02 phòng khám khu vực, 12 trạm y tế, cụ thể:
   + Các phòng chức năng:
Tổ chức hành chính;
Kế hoạch nghiệp vụ- tài vụ;
Truyền thông GDSK
   + Các khoa:
Khoa KSDB
VSATTP-YTCC
Sức khỏe sinh sản
Xét nghiệm
  + Phòng khám đa khoa khu vực:
Phòng khám ĐKKV thị xã
Phòng khám ĐKKV Bình Đông
  + Trạm y tế:
Trạm y tế phường 1
Trạm y tế phường 2
Trạm y tế phường 3
Trạm y tế phường 4
Trạm y tế phường 5
Trạm y tế xã Long Chánh
Trạm y tế xã Long Hòa
Trạm y tế xã Long Hưng
Trạm y tế xã Long Thuận
Trạm y tế xã Tân Trung
Trạm y tế xã Bình Đông
Trạm y tế xã Bình Xuân
  3. Vị trí chức năng, nhiệm vụ:
  + Vị trí: Trung tâm Y tế thị xã Gò Công là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế, có tư cách pháp nhân, được sử dụng con dấu và tài khoản riêng. Trung tâm y tế chịu sự quản lý toàn diện của Giám đốc Sở y tế, sự quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân thị xã Gò Công; đồng thời chịu sự chỉ đạo về chuyên môn, kỹ thuật của các đơn vị chuyên ngành tuyến tỉnh.
  + Nhiệm vụ:
  • Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, kỹ thuật về khám, chữa bệnh; y tế dự phòng, phòng, chống HIV/AIDS; phòng, chống bệnh xã hội; an toàn vệ sinh thực phẩm; chăm sóc sức khỏe sinh sản và truyền thông giáo dục sức khỏe trên cơ sở kế hoạch của tỉnh và tình hình thực tế trên địa bàn thị xã trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.
  • Tổ chức thực hiện cấp cứu, khám, chữa bệnh; triển khai các hoạt động chuyên môn, kỹ thuật về phòng, chống dịch bệnh, HIV/AIDS, các bệnh xã hội, tai nạn thương tích, sức khỏe lao động và bệnh nghề nghiệp, chăm sóc SKSS, sức khỏe môi trường, sức khỏe trường học, dinh dưỡng cộng đồng, an toàn vệ sinh thực phẩm, truyền thông GDSK theo phân cấp và theo quy định của pháp luật.
  • Hướng dẫn và giám sát chuyên môn, kỹ thuật về các hoạt động thuộc lĩnh vực phụ trách đối với trạm y tế xã, phường và các cơ sở y tế trên địa bàn.
  • Tham gia đào tạo, đào tạo lại, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ thuộc lĩnh vực phụ trách cho cán bộ y tế; là cơ sở thực hành cho học sinh, sinh viên trường y tế.
  • Nghiên cứu và tham gia nghiên cứu khoa học về y tế cộng đồng và dịch tễ học; nghiên cứu áp dụng y học cổ truyền và các phương pháp chữa bệnh không dùng thuốc ; ứng dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật về lĩnh vực liên quan.
  • Chỉ đạo tuyến dưới về chuyên môn kỹ thuật; lập kế hoạch và chỉ đạo tuyến dưới thực hiện các phát đồ chẩn đoán và điều trị; chăm sóc sức khỏe ban đầu.
  • Quản lý và tổ chức triển khai thực hiện các dự án thuộc chương trình mục tiêu y tế quốc gia và các dự án khác được Sở Y tế phân công.
  • Thực hiện quản lý cán bộ, chế độ chính sách, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, viên chức và quản lý tài chính, tài sản của đơn vị theo quy định của pháp luật.
  • Thực hiện các chế độ thống kê, báo cáo theo quy định của pháp luật.
  • Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc Sở y tế và Ủy ban nhân thị xã giao.

Thông báo Thông báo

Thư mời hợp Thư mời hợp

Đào tạo tuyển dụng Đào tạo tuyển dụng

Liên kết web Liên kết web

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 2
  Hôm nay: 779
  Tổng lượt truy cập: 6247089