Truy cập nội dung luôn
TTYT thị xã Cai Lậy
14-01-2015
 

  I. THÔNG TIN CHUNG:

- Tên đơn vị: Trung tâm Y tế  thị xã Cai Lậy

- Địa chỉ: Đường lộ dây thép khu phố Mỹ Lợi, Phường Nhị Mỹ, thị xã Cai Lậy

- Điện thoại: 0733772244 Fax: 0733772245

- Cơ quan chủ quản: Sở Y tế tỉnh Tiền Giang.

- Email: trungtamytethixa_cailay@yahoo.com.vn

II. THÔNG TIN RIÊNG:

1.Lãnh đạo đơn vị:

- Giám đốc: Đặng Văn Hùng.

 Điện thoại: 0908125873.

 Email: cailay_hung@yahoo.com.vn

-Phó giám đốc: Nguyễn Văn Chính

Điện thoại: 0913748077

Email: BS.Chinhdalieutiengiang@gmail.com.vn

-Phó giám đốc: Phạm Thị Phượng

Điện thoại: 0979802076

Email: hhphuongtg@yahoo.com.vn

2. Cơ cấu tổ chức:

 *Ban giám đốc:

Trung tâm Y tế thị xã Cai Lậy có Giám đốc và 2 Phó Giám đốc.

* Các Phòng chức năng, nghiệp vụ:

1. Phòng Hành chính tổng hợp (Tổ chức, Hành chính quản trị, Nghiệp vụ Y, Dược, Tài vụ);

2. Phòng Truyền thông- giáo dục sức khỏe;

3. Phòng khám Đa khoa thị xã Cai Lậy.

*Các Khoa chuyên môn:

1. Kiểm soát dịch, bệnh- HIV/AIDS (Bao gồm công tác kiểm soát dịch bệnh, phòng chống HIV/AIDS và quản lý dịch bệnh xã hội);

2. Dân số- sức khỏe sinh sản;

3. An toàn vệ sinh thực phẩm;

4. Y tế công cộng;

5. Xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh.

*Các trạm y tế xã, phường:

- 06 Trạm Y tế phường, 10 Trạm Y tế xã.

*Biên chế

- Thực hiện theo qui định và Đề án vị trí việc làm, tổng số 175 và 04 nhân lực hợp đồng theo Nghị định 68/NĐ-CP (02 tài xế, 01 bảo vệ, 01 tạp vụ).

3. Vị trí chức năng nhiệm vụ của Trung tâm Y tế.

Trung tâm Y tế thị xã Cai Lậy (sau đây gọi là TTYT) là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế, chịu sự quản lý toàn diện của Giám đốc Sở Y tế, sự quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân thị xã Cai Lậy, đồng thời chịu sự chỉ đạo về chuyên môn, kỹ thuật của các đơn vị chuyên khoa tuyến tỉnh;.

Trung tâm thực hiện ba chức năng: Y tế dự phòng, Khám, chữa bệnh và Dân số-Sức khỏe sinh sản.

Trung tâm Y tế thị xã Cai Lậy là đơn vị có tư cách pháp nhân, có trụ sở và con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc nhà nước và hoạt động theo qui định của nhà nước.

4. Nhiệm vụ và quyền hạn chủ yếu

Trung tâm Y tế thị xã Cai Lậy thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn như sau :

1. Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, kỹ thuật về khám, chữa bệnh; Y tế dự phòng; phòng, chống HIV/AIDS; phòng chống bệnh xã hội; an toàn vệ sinh thực phẩm; chăm sóc sức khoẻ sinh sản và truyền thông giáo dục sức khỏe trên cơ sở kế hoạch của tỉnh và tình hình thực tế trên địa bàn thị xã, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt;

2. Tổ chức thực hiện cấp cứu, khám chữa bệnh; triển khai các hoạt động chuyên môn, kỹ thuật về phòng, chống dịch bệnh, HIV/AIDS, các bệnh xã hội (Phòng chống sốt rét, bướu cổ, lao, phong, tâm thần…), tai nạn thương tích, sức khỏe lao động và bệnh nghề nghiệp, chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe môi trường, sức khỏe trường học, dinh dưỡng cộng đồng, an toàn vệ sinh thực phẩm, truyền thông giáo dục sức khỏe theo phân cấp và theo qui định của pháp luật;

3. Hướng dẫn và giám sát chuyên môn, kỹ thuật về các hoạt động thuộc lĩnh vực phụ trách đối với các Trạm Y tế xã, phường và các cơ sở y tế trên địa bàn;

4. Tổ chức triển khai, hướng dẫn các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, quy trình chuyên môn, nghiệp vụ về các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản, công tác Dân số và Kế hoạch hóa gia đình;

            5. Tham gia đào tạo, đào tạo lại, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ thuộc lĩnh vực phụ trách cho cán bộ Y tế; là cơ sở thực hành cho học sinh, sinh viên trường Y tế;

            6. Nghiên cứu và tham gia nghiên cứu khoa học về Y tế cộng đồng và dịch tể học; nghiên cứu áp dụng y học cổ truyền và các phương pháp chữa bệnh không dùng thuốc; ứng dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật về lĩnh vực liên quan;

            7. Chỉ đạo tuyến dưới về chuyên môn kỹ thuật: lập kế hoạch và đào tạo tuyến dưới thực hiện các phác đồ chẩn đoán và điều trị; chăm sóc sức khỏe ban đầu;

            8. Quản lý và tổ chức triển khai thực hiện các dự án thuộc chương trình mục tiêu y tế quốc gia và các dự án khác được Sở Y tế phân công;

            9. Thực hiện quản lý người làm việc tại Trung tâm, chế độ chính sách, khen thưởng, kỷ luật đối với người làm việc tại Trung tâm và quản lý tài chính, tài sản của đơn vị theo quy định của pháp luật;

            10. Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo theo quy định;

            11. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn do Giám đốc Sở Y tế và Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Cai Lậy giao.

Thông báo Thông báo

Thư mời hợp Thư mời hợp

Đào tạo tuyển dụng Đào tạo tuyển dụng

Liên kết web Liên kết web

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 2
  Hôm nay: 783
  Tổng lượt truy cập: 6247093