Truy cập nội dung luôn
Trung tâm Y tế thành phố Mỹ Tho
 
I. THÔNG TIN CHUNG:
-  Tên đơn vị: Trung tâm Y tế thành phố Mỹ Tho
-   Địa chỉ: số 57 Hùng Vương, Phường 7, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang
-   Điện thoại: 073.3873776, Fax: 073.3885891
-   Cơ quan chủ quản: Sở Y tế Tiền Giang
-   Email: phongkhnvttyt@yahoo.com.vn
 
II. THÔNG TIN RIÊNG
1. Lãnh đạo đơn vị:
-  Giám đốc: Lê Hữu Quyền
Điện thoại: 0918 156 699
Email: lehuuquyen67@yahoo.com.vn
- Phó Giám Đốc: Huỳnh Quan Sơn
Điện thoại: 0918 046 711
-  Phó Giám Đốc: Nguyễn Ngọc Hồng
Điện thoại: 0918 938 707
-  Phó Giám Đốc: Đỗ Thị Mỹ Dung
Điện thoại: 0919 673 928
2. Cơ cấu tổ chức:
    Gồm 04 phòng chức năng, 9 khoa chuyên môn và 17 Trạm Y tế phường xã
    a. 4 phòng chức năng:
Phòng Tổ chức – Hành chính
Phòng Kế hoạch – Nghiệp vụ
Phòng Tài chính – Kế toán
Phòng Truyền thông – Giáo dục sức khỏe
    b. 9 khoa chuyên môn:
      - Khối điều trị: 05 khoa
Khoa Khám bệnh – Cấp cứu
Khoa Phụ Sản
Khoa Nội – Nhi – Nhiễm
Khoa Xét nghiệm – Chẩn đoán hình ảnh
Khoa Dược – Vật tư y tế
      - Khối dự phòng: 04 khoa
Khoa Kiểm soát dịch, bệnh
Khoa Y tế công cộng
Khoa An toàn vệ sinh thực phẩm
Khoa Quản lý bệnh xã hội
    c. Trạm y tế gồm:
- 11 phường (từ phường 1 đến phường 10 và phường Tân Long)
- 06 trạm y tế xã (xã Tân Mỹ Chánh, xã Trung An, xã Mỹ Phong, xã Đạo Thạnh, xã Thới Sơn, xã Phước Thạnh).
3. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ:
     a. Vị trí, chức năng:
         - Trung tâm Y tế thành phố Mỹ Tho là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế, có tư cách pháp nhân, được sử dụng con dấu và tài khoản riêng. Trung tâm chịu sự quản lý toàn diện của Giám Đốc Sở Y tế, sự quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân thành phố Mỹ Tho; đồng thời chịu sự chỉ đạo về chuyên môn, kỹ thuật của các đơn vị chuyên khoa đầu ngành tuyến tỉnh.
          - Trung tâm Y tế thành phố Mỹ Tho thực hiện hai chức năng: Y tế dự phòng và khám, chữa bệnh theo qui định pháp luật.
     b. Nhiệm vụ, quyền hạn chủ yếu:
        - Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, kỹ thuật về khám, chữa bệnh; y tế dự phòng; phòng, chống HIV/AIDS; phòng, chống bệnh xã hội; an toàn vệ sinh thực phẩm; chăm sóc sức khỏe sinh sản và truyền thông giáo dục sức khỏe trên cơ sở kế hoạch của tỉnh và tình hình thực tế trên địa bàn thành phố trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.
        - Tổ chức thực hiện cấp cứu, khám, chữa bệnh; triển khai các hoạt động chuyên môn, kỹ thuật về phòng, chống dịch bệnh, bệnh nghề nghiệp, chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe môi trường, sức khỏe trường học, dinh dưỡng cộng đồng, an toàn vệ sinh thực phẩm, truyền thông giáo dục sức khỏe theo phân cấp và theo quy định của pháp luật.
        - Hướng dẫn và giám sát chuyên môn, kỹ thuật về các hoạt động thuộc lĩnh vực phụ trách đối với các trạm y tế xã, phường.
        - Tham gia đào tạo, đào tạo lại, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ thuộc lĩnh vực phụ trách cho cán bộ y tế; là cơ sở thực hành cho học sinh, sinh viên Trường Cao đẳng Y tế Tiền Giang.
        - Nghiên cứu và tham gia nghiên cứu khoa học về y tế cộng đồng và dịch tễ học; nghiên cứu áp dụng y học cổ truyền và các phương pháp chữa bệnh không dùng thuốc; ứng dụng các tiến bộ khoa học. kỹ thuật về lĩnh vực liên quan
        - Chỉ đạo tuyến dưới về chuyên môn kỹ thuật; lập kế hoạch và chỉ đạo tuyến dưới thực hiện các phát đồ chẩn đoán và điều trị; chăm sóc sức khỏe ban đầu.
        - Quản lý và tổ chức triển khai thực hiện các dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia và các dự án khác được Sở Y tế phân công.
        - Thực hiện quản lý cán bộ, chế độ chính sách, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, viên chức và quản lý tài chính, tài sản của đơn vị theo qui định của pháp luật
        - Thực hiện các chế độ thống kê, báo cáo theo qui định của pháp luật
        - Thực hiện các nhiêm vụ khác do Giám đốc Sở Y tế và Ủy ban nhân dân thành phố Mỹ Tho giao.

Thông báo Thông báo

Thư mời hợp Thư mời hợp

Đào tạo tuyển dụng Đào tạo tuyển dụng

Liên kết web Liên kết web

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 2
  Hôm nay: 777
  Tổng lượt truy cập: 6247087