Truy cập nội dung luôn
TTYT Huyện Tân Phước
 
I.THÔNG TIN CHUNG:
- Tên đơn vị: TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN TÂN PHƯỚC
- Địa chỉ: Khu 4, thị trấn Mỹ Phước, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang
- Điện thoại: 0733 848 206; 0733 848 557 Fax: 0733 848 557
- Cơ quan chủ quản: SỞ Y TẾ TIỀN GIANG
- Email: ttyttanphuoc@gmail.com
II. THÔNG TIN RIÊNG:
1. Lãnh đạo:
- Giám đốc: Lê Văn Đức Điện thoại: 0942425553
Email: levanduc@tiengiang.gov.vn, levanduc65@gmail.com
- Phó giám đốc: Nguyễn Minh Tâm Điện thoại: 0918886556
Email: tamtg69@gmail.com
- Phó giám đốc: Mai Thanh Trung: Điện thoại: 0909343169
Email: drthtrung@yahoo.com.vn
- Phó giám đốc: Võ Thị Phụng Điện thoại: 0987752449
Email: bsphung2010@gmail.com
2. Cơ cấu tổ chức:
*Trung tâm Y tế huyện Tân Phước gồm: 13 khoa/phòng chức năng (08 khoa, 04 phòng, 01 Phòng khám Đa khoa Phú Mỹ)
2.1 . Phòng Tổ chức – Hành chính
2.2 . Phòng Tài chính – kế toán
2.3 . Phòng Kế hoạch nghiệp vụ
2.4 . Phòng Truyền thông giáo dục sức khỏe
2.5 . Phòng khám Đa khoa Phú Mỹ
2.6 . Khoa Khám bệnh - Hồi sức – Cấp cứu
2.7 . Khoa Xét nghiệm – Chẩn đoán hình ảnh
2.8 . Khoa Dược – Vật tư Y tế
2.9 . Khoa Phụ sản
2.10. Khoa Nội – Nhi – Nhiễm
2.11. Khoa Kiểm soát dịch bệnh
2.12. Khoa An toàn vệ sinh thực phẩm – Y tế công cộng
2.13 . Khoa Quản lý bệnh xã hội
*13 Trạm y tế xã-thị trấn (12 TYT xã, 01 TYT thị trấn)
1. TYT Thị trấn Mỹ Phước
2. TYT Mỹ Phước
3. TYT Hưng Thạnh
4. TYT Phú Mỹ
5. TYT Tân Hòa Thanh
6. TYT Tân Lập 1
7. TYT Tân Lập 2
8. TYT Phước Lập
9. TYT Tân Hòa Tây
10. TYT Thạnh Hòa
11. TYT Thạnh Tân
12. TYT Thạnh Mỹ
13. TYT Tân Hòa Đông
* Tổng số cán bộ: 184 cán bộ
+ Trung tâm Y tế: 104 cán bộ
+ Trạm y tế xã: 80 cán bộ
3. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ:
* Vị trí, chức năng:
- TTYT là đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Y tế Tiền giang, có tư cách pháp nhân, được sử dụng con dấu và tài khoản riêng, TTYT chịu sự quản lý toàn diện của BGĐ Sở Y Tế, sự quản lý nhà nước của UBND huyện Tân Phước, đồng thời chịu sự chỉ đạo về chuyên môn, kỹ thuật của các đơn vị chuyên khoa đầu ngành tuyến tỉnh.
- TTYT huyện thực hiện hai chức năng: Y tế dự phòng và khám chữa bệnh theo quy định pháp luật.
* Nhiệm vụ và quyền hạn:
- Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn kỹ thuật về y tế dự phòng, phòng chống HIV/AIDS, phòng chống các bệnh xã hội, an toàn vệ sinh thực phẩm, chăm sóc sức khoẻ sinh sản, truyền thông giáo dục sức khoẻ trên cơ sở kế hoạch của tỉnh và tình hình thực tế trên địa bàn huyện.
- Tổ chức thực hiện cấp cứu, khám, chữa bệnh; triển khai các hoạt động chuyên môn, kỹ thuật về phòng, chống dịch bệnh, HIV/AIDS, các bệnh xã hội, tai nạn thương tích, sức khoẻ lao động và bệnh nghề nghiệp, chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe môi trường, sức khoẻ trường học, dinh dưỡng cộng đồng, an toàn vệ sinh thực phẩm, truyền thông giáo dục sức khoẻ theo phân cấp và quy định của pháp luật.
- Hướng dẫn và giám sát chuyên môn, kỹ thuật về các hoạt động thuộc lĩnh vực phụ trách đối với các trạm y tế xã, thị trấn và các cơ sở y tế trên địa bàn huyện.
- Tham gia đào tạo, đào tạo lại, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ thuộc lĩnh vực phụ trách cho cán bộ y tế, là cơ sở thực hành cho học sinh, sinh viên .
- Nghiên cứu và tham gia nghiên cứu khoa học về y tế công cộng và dịch tễ học; nghiên cứu áp dụng y học cổ truyền và các phương pháp chữa bệnh không dùng thuốc; ứng dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật về lĩnh vực liên quan.
- Chỉ đạo tuyến dưới về chuyên môn kỹ thuật: Lập kế hoạch thực hiện các phác đồ chẩn đoán và điều trị; chăm sóc sức khỏe ban đầu.
- Quản lý và tổ chức triển khai thực hiện các dự án thuộc chương trình mục tiêu y tế quốc gia và các dự án khác được Sở y tế phân công.
- Thực hiện quản lý cán bộ, chế độ chính sách, khen thưởng kỹ luật đối với cán bộ, viên chức và quản lý tài chính, tài sản của đơn vị theo quy định của pháp luật.
- Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo theo quy định của pháp luật.
- Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do BGĐ Sở và Uỷ ban nhân dân huyện giao.

Thông báo Thông báo

Thư mời hợp Thư mời hợp

Đào tạo tuyển dụng Đào tạo tuyển dụng

Liên kết web Liên kết web

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 2
  Hôm nay: 765
  Tổng lượt truy cập: 6247075