Truy cập nội dung luôn
Trung tâm Y tế huyện Gò Công Tây
 
I. THÔNG TIN CHUNG:

- Tên đơn vị : TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN GÒ CÔNG TÂY
- Địa chỉ: Số 09A, đường Nguyễn Văn Côn, khu phố 2, thị trấn Vĩnh Bình, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang
- Điện thoại:  073 3838355  Fax: 073 3838355.
- Cơ quan chủ quản: Sở Y tế Tiền Giang.
- Email: ttytegocongtay@gmail.com
 
II. THÔNG TIN RIÊNG:
1. Lãnh đạo đơn vị:
 - Giám đốc: Giảng Văn Phi Điền.
          Điện thoại: 0949714098.
          Email: bsphidien@gmail.com;
- Phó Giám đốc: Nguyễn Phú Cường.
          Điện thoại: 0917164229.
          Email: cuong229@gmail.com;
- Phó Giám đốc: Nguyễn Hữu Tuấn.
          Điện thoại: 0918942408.
          Email: nguyenhuutuan@tiengiang.gov.vn.
- Phó Giám đốc: Trần Thị Tuyết Trinh
          Điện thoại: 0945226557
          Email: tuyettrinhtran1976@gmail.com
     2. Cơ cấu tổ chức: 

Ban Giám Đốc:
Trung Tâm Y Tế có Giám Đốc và 03 Phó Giám Đốc.

Các phòng chức năng:
1. Phòng Tổ chức – Hành chính;
2. Phòng Kế hoạch - nghiệp vụ;    
3. Phòng Tài chính – Kế toán.    
4. Phòng truyền thông giáo dục sức khỏe;

Các khoa hệ điều trị:
1. Khoa Khám bệnh
2. Khoa  Hồi sức Cấp Cứu – Ngoại;
3. Khoa Nội – Nhi;
4. Khoa  Nhiễm;
5. Khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản;
6. Khoa Xét nghiệm – Chống NK;
7. Khoa Chẩn đoán hình ảnh;
8. Khoa Dược;
9. Y học cổ truyền.
Y Tế Dự Phòng huyện có các khoa:
1. Khoa Kiểm soát dịch, bệnh, HIV/AIDS;
2. Khoa an toàn vệ sinh thực phẩm;
3. Khoa Y tế công cộng.

Các đơn vị trực thuộc, gồm:
1. Phòng khám đa khoa khu vực Long Bình;
2. Các Trạm y tế xã, thị trấn trên địa bàn huyện.
3. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ của Trung Tâm Y Tế:
Trung Tâm Y tế huyện Gò Công Tây là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế, có tư cách pháp nhân, được sử dụng con dấu và tài khoản riêng. Trung Tâm chịu sự quản lý toàn diện của Giám Đốc Sở Y tế, sự quản lý nhà nước của UBND huyện Gò Công Tây; đồng thời chịu sự chỉ đạo về chuyên môn, kỹ thuật của các đơn vị chuyên khoa đầu ngành tuyến tỉnh.
Trung Tâm Y tế huyện Gò Công Tây thực hiện hai chức năng: y tế dự phòng và khám chữa bệnh.
Nhiệm vụ, quyền hạn chủ yếu:
1. Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, kỹ thuật về khám, chữa bệnh; y tế dự phòng; phòng chống HIV/AIDS; phòng chống bệnh xã hội, an toàn vệ sinh thực phẩm; chăm sóc sức khỏe sinh sản và truyền thông giáo dục sức khỏe trên cơ sở kế hoạch của tỉnh và tình hình thực tế trên địa bàn huyện trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.
2. Tổ chức thực hiện cấp cứu, khám chữa bệnh; triển khai các hoạt động chuyên môn, kỹ thuật về phòng, chống dịch bệnh, HIV/AIDS, các bệnh xã hội, tai nạn thương tích, sức khỏe lao động và bệnh nghề nghiệp, chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe môi trường, sức khỏe trường học, dinh dưỡng cộng đồng, an toàn vệ sinh thực phẩm, truyền thông giáo dục sức khỏe theo phân cấp và theo quy định của pháp luật.
3. Hướng dẫn và giám sát chuyên môn, kỹ thuật về các hoạt động thuộc lĩnh vực phụ trách đối với các trạm y tế xã, thị trấn và các cơ sở y tế trên địa bàn.
4. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ thuộc lĩnh vực phụ trách cho cán bộ y tế; là cơ sở thực hành cho học sinh, sinh viên trường Y tế.
5. Nghiên cứu và tham gia nghiên cứu khoa học về y tế cộng đồng và dịch tể học; nghiên cứu áp dụng y học cổ truyền và các phương pháp chữa bệnh không dùng thuốc; ứng dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật về lĩnh vực liên quan.
6. Chỉ đạo tuyến dưới về chuyên môn kỹ thuật: lập kế hoạch và chỉ đạo tuyến dưới thực hiện các phác đồ chẩn đoán và điều trị; chăm sóc sức khỏe ban đầu.
7. Quản lý và tổ chức triển khai thực hiện các dự án thuộc chương trình mục tiêu y tế quốc gia và các dự án khác được Sở Y tế phân công.
8. Thực hiện quản lý cán bộ, chế độ, chính sách, khen thưởng, kỹ luật đối với công chức, viên chức và quản lý tài chính, tài sản của đơn vị theo qui định của pháp luật.
9. Thực hiện các chế độ thống kê, báo cáo theo quy định của pháp luật.
10. Chủ trì phối hợp với các Ngành, Đoàn thể trong huyện thực hiện công tác truyền thông giáo dục sức khỏe và tham gia vào các hoạt động chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân.
11. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Ban Giám Đốc Sở Y tế và Ủy ban nhân dân huyện giao.
 

Thông báo Thông báo

Thư mời hợp Thư mời hợp

Đào tạo tuyển dụng Đào tạo tuyển dụng

Liên kết web Liên kết web

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 774
  Tổng lượt truy cập: 6247084