Truy cập nội dung luôn
Trung tâm y tế huyện Chợ Gạo
10-05-2012
  1. THÔNG TIN CHUNG:
<>-----ttythuyenchogao@yahoo.com
 
<>II.1.----2.··----·-------·----··3.Vị trí, chức năng, nhiệm vụ:
v Vị trí chức năng:
Trung tâm Y tế huyện Chợ Gạo là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế tỉnh Tiền Giang, có tư cách pháp nhân, được sử dụng con dấu và tài khoản riêng. Trung tâm Y tế chịu sự quản lý toàn diện của Giám đốc Sở Y tế, sự quản lý nhà nước của Uỷ ban nhân dân huyện Chợ Gạo; đồng thời chịu sự chỉ đạo về chuyên môn, kỹ thuật của các đơn vị chuyên khoa đầu ngành tuyến tỉnh.
Trung tâm Y tế huyện Chợ Gạo thực hiện hai chức năng: y tế dự phòng và khám, chữa bệnh theo quy định của pháp luật.
v Nhiệm vụ, quyền hạn:
Trung tâm Y tế huyện Chợ Gạo thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được quy định tại Quyết định số 1895/1997/BYT-QĐ ngày 19/9/1997 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Quy chế bệnh viện; Quyết định số 26/2005/QĐ-BYT ngày 09/9/2005 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế dự phòng huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; Quyết định số 2331/QĐ-UBND ngày 2/7/2009 của UBND tỉnh Tiền Giang về việc hợp nhất Bệnh viện đa khoa Chợ Gạo và Trung tâm Y tế dự phòng huyện Chợ Gạo thành Trung tâm Y tế huyện Chợ Gạo, Trong đó có một số nhiệm vụ, quyền hạn chủ yếu như sau:
a) Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, kỹ thuật về khám, chữa bệnh; y tế dự phòng; phòng chống HIV/AIDS; phòng chống bệnh xã hội; an toàn vệ sinh thực phẩm; chăm sóc sức khoẻ sinh sản và truyền thông giáo dục sức khoẻ trên cơ sở kế hoạch của tỉnh và tình hình thực tế trên địa bàn huyện trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.
b) Tổ chức thực hiện cấp cứu, khám, chữa bệnh; triển khai các hoạt động chuyên môn, kỹ thuật về phòng, chống dịch bệnh, HIV/AIDS, các bệnh xã hội, tai nạn thương tích, sức khoẻ lao động và bệnh nghề nghiệp, chăm sóc sức khoẻ sinh sản, sức khoẻ môi trường, sức khoẻ trường học, dinh dưỡng cộng đồng, an toàn vệ sinh thực phẩm, truyền thông giáo dục sức khoẻ theo phân cấp và theo quy định của pháp luật.
c) Hướng dẫn và giám sát chuyên môn, kỹ thuật về các hoạt động thuộc lĩnh vực phụ trách đối với các trạm y tế xã, thị trấn và các cơ sở y tế trên địa bàn.
d) Tham gia đào tạo, đào tạo lại, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ thuộc lĩnh vực phụ trách cho cán bộ y tế; là cơ sở thực hành cho học sinh, sinh viên trường Y tế.
e) Nghiên cứu và tham gia nghiên cứu khoa học về y tế cộng đồng và dịch tễ học; nghiên cứu áp dụng y học cổ truyền và các phương pháp chữa bệnh không dùng thuốc; ứng dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật về lĩnh vực liên quan.
f) Chỉ đạo tuyến dưới về chuyên môn kỹ thuật: lập kế hoạch và chỉ đạo tuyến dưới thực hiện các phác đồ chẩn đoán và điều trị; chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho nhân dân.
g) Quản lý và tổ chức triển khai thực hiện các dự án thuộc chương trình mục tiêu y tế quốc gia và các dự án khác được Sở Y tế phân công.
h) Thực hiện quản lý cán bộ, chế độ chính sách, khen thưởng kỷ luật đối với cán bộ, viên chức và quản lý tài chính, tài sản của đơn vị theo quy định của pháp luật.
i) Thực hiện các chế độ thống kê báo cáo theo quy định của pháp luật.
k) Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc Sở Y tế Tiền Giang và Uỷ ban nhân dân huyện Chợ Gạo giao.
 

Thông báo Thông báo

Thư mời hợp Thư mời hợp

Đào tạo tuyển dụng Đào tạo tuyển dụng

Liên kết web Liên kết web

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 2
  Hôm nay: 757
  Tổng lượt truy cập: 6247067