Truy cập nội dung luôn
Trung tâm y tế huyện Châu Thành
 
I. THÔNG TIN CHUNG:
- Tên đơn vị: TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN CHÂU THÀNH -TIỀN GIANG.
- Địa chỉ: ấp Rẫy, thị trấn Tân Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang.
- Điện thoại: 0733 831 271. Fax: 0733 896 544.
- Cơ quan chủ quản: Sở Y tế Tiền Giang.
- Email:ttytchauthanh@yahoo.com.vn hoặc
           ChauThanh.ttytdp@Tiengiang.gov.vn
II. THÔNG TIN RIÊNG:
1. Lãnh đạo đơn vị:
- Giám đốc: Ngô Văn Tỷ Điện thoại: 0913 176 193.
Email: ngovanty82@yahoo.com.vn
- Phó Giám đốc: Võ Kim Hà Điện thoại: 0988 487 847.
Email: vokimha65@yahoo.com.vn
- Phó Giám đốc: Trần Văn Hồng Điện thoại: 0918 088 386.
Email: tranvanhong_ct@yahoo.com.vn
-Phó Giám đốc: Lê Hoài Phong Điện thoại: 0913 627 048.
Email: bs.lehoaiphong@gmail.com
2. Cơ cấu tổ chức:
Trung tâm Y tế Châu Thành có Giám đốc, 03 Phó Giám đốc và các bộ phận trực thuộc gồm:
a) Các phòng chức năng: có 04 phòng;
b) Bệnh viện Đa khoa huyện có: 84 giường bệnh theo kế hoạch, thực kê: 115 giường; Hai Phòng Khám Đa khoa Vĩnh Kim và Dưỡng Điềm có 60 giường bệnh theo kế hoạch, thực kê: 80 giường.
c) Khối Y tế dự phòng có 04 khoa: Khoa Kiểm soát dịch, bệnh; Khoa An toàn vệ sinh thực phẩm; Khoa Quản lý các bệnh xã hội; Khoa y tế công cộng.
d) Khối Y tế xã, thị trấn có: 23 Trạm y tế xã-thị trấn trước đây thuộc Phòng Y tế huyện Châu Thành quản lý, từ cuối năm 2009 đến nay giao về Trung tâm Y tế huyện Châu Thành quản lý.
3. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ:
3.1. Vị trí, chức năng:
Trung tâm Y tế huyện Châu Thành là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế, có tư cách pháp nhân, được sử dụng con dấu và tài khoản riêng. Trung tâm chịu sự quản lý toàn diện của Giám đốc Sở Y tế, sự quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành; đồng thời chịu sự chỉ đạo về chuyên môn, kỹ thuật của các đơn vị chuyên khoa đầu ngành tuyến tỉnh.
Trung tâm Y tế huyện Châu Thành thực hiện hai chức năng: Y tế dự phòng và khám, chữa bệnh theo qui định pháp luật.
3.2. Nhiệm vụ, quyền hạn:
a) Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, kỹ thuật về khám, chữa bệnh; y tế dự phòng; phòng, chống HIV/AIDS; phòng chống bệnh xã hội; an toàn vệ sinh thực phẩm; chăm sóc sức khỏe sinh sản và truyền thông giáo dục sức khỏe trên cơ sở kế hoạch của tỉnh và tình hình thực tế trên địa bàn huyện trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.
b) Tổ chức thực hiện cấp cứu, khám, chữa bệnh; triển khai các hoạt động chuyên môn, kỹ thuật về phòng, chống dịch bệnh, HIV/AIDS, các bệnh xã hội, tai nạn thương tích, sức khỏe lao động và bệnh nghề nghiệp, chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe môi trường, sức khỏe trường học, dinh dưỡng cộng đồng, an toàn vệ sinh thực phẩm, truyền thông giáo dục sức khỏe theo phân cấp và theo qui định của pháp luật.
c) Hướng dẫn và giám sát chuyên môn, kỹ thuật về các hoạt động thuộc lĩnh vực phụ trách đối với các trạm y tế xã, phường, thị trấn và các cơ sở y tế trên địa bàn.
d) Tham gia đào tạo, đào tạo lại, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ thuộc lĩnh vực phụ trách cho cán bộ y tế; là cơ sở thực hành cho học sinh, sinh viên trường Y tế.
e) Nghiên cứu và tham gia nghiên cứu khoa học về y tế cộng đồng và dịch tể học; nghiên cứu áp dụng y học cổ truyền và các phương pháp chữa bệnh không dùng thuốc; ứng dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật về lĩnh vực liên quan.
f) Chỉ đạo tuyến dưới về chuyên môn kỹ thuật: lập kế hoạch và chỉ đạo tuyến dưới thực hiện các phác đồ chuẩn đoán và điều trị; chăm sóc sức khỏe ban đầu.
g) Quản lý và tổ chức triển khai thực hiện các dự án thuộc chương trình mục tiêu y tế quốc gia và các dự án khác được Sở Y tế phân công.
h) Thực hiện quản lý cán bộ, chế độ chính sách, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, viên chức và quản lý tài chính, tài sản của đơn vị theo quy định của pháp luật.
i) Thực hiện các chế độ thống kê, báo cáo theo quy định của pháp luật.
k) Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc Sở Y tế và Ủy ban nhân dân huyện giao.

Thông báo Thông báo

Thư mời hợp Thư mời hợp

Đào tạo tuyển dụng Đào tạo tuyển dụng

Liên kết web Liên kết web

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 2
  Hôm nay: 782
  Tổng lượt truy cập: 6247092