Truy cập nội dung luôn
Trung Tâm Y Tế Cai Lậy
31-05-2012
 
 
I. THÔNG TIN CHUNG
- Tên đơn vị: Trung Tâm Y Tế Cai Lậy
- Địa chỉ: Đường lộ dây thép, ấp Mỹ Lợi xã Nhị Mỹ huyện Cai Lậy tỉnh Tiền Giang
- Điện thoại: (073)3.826.435, Fax: (073)3.829.067
- Cơ quan chủ quản: Sở y tế  Tiền Giang
 
II.THÔNG TIN RIÊNG
 1.     Lãnh đạo đơn vị
    A.   Giám đốc
 -  Họ và tên : Trần Duy Minh
 -  Điện thoại : 0913.715.649
    B.   Phó Giám đốc
 -  Họ và tên : Mai Văn Mãi
-  Điện thoại : 0907467087
-  Email : maivanmai@ymail.com
  2.     Cơ cấu tổ chức :
  Cơ cấu tổ chức gồm 3 phòng và 6 khoa
- Phòng Tổ chức – Hành chính ;
- Phòng Kế hoạch – Nghiệp vụ - Tài chính ;
- Phòng Truyền thông giáo dục sức khỏe ;
- Khoa Kiểm soát dịch bệnh ;
- Khoa Quản lý bệnh xã hội ;
- Khoa An toàn vệ sinh thực phẩm ;
- Khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản ;
- Khoa Y tế công cộng ;
- Khoa Xét nghiệm – Chẩn đoán hình ảnh ;
   3.     Vị trí, chức năng, nhiệm vụ :
   3.1 Vị trí chức năng.
     3.1.1. Trung tâm Y tế huyện Cai Lậy là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế tỉnh Tiền Giang, chịu sự quản lý toàn diện của Giám đốc Sở Y tế và sự chỉ đạo về chuyên môn, kỹ thuật của các Trung tâm thuộc hệ dự phòng, các Trung tâm chuyên ngành tuyến tỉnh.
     3.1.2. Trung tâm Y tế huyện Cai Lậy chịu sự quản lý Nhà nước của Ủy ban nhân dân huyện trong việc xây dựng kế hoạch, thực hiện công tác y tế dự phòng của huyện để trình cơ quan có thẩm quyền và chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện kế hoạch sau khi được phê duyệt.
     3.1.3. Trực tiếp quản lý các Trạm y tế xã – Thị Trấn và 2 phòng khám đa khoa khu vực trên địa bàn huyện.
    3.1.4. Trung tâm Y tế huyện Cai Lậy là đơn vị có tư cách pháp nhân, có trụ sở, có con dấu riêng và được mở tài khoản tại Kho bạc nhà nước huyện Cai Lậy.
    3.1.5. Làm việc theo chế độ thủ trưởng, cá nhân phụ trách; đồng thời đề cao trách nhiệm lãnh đạo, cá nhân, cán bộ, viên chức trực thuộc Trung tâm Y tế. Giải quyết công việc đúng phạm vi trách nhiệm, thẩm quyền; bảo đảm sự quản lý toàn diện của Giám đốc Sở Y tế, sự quản lý Nhà nước của Ủy ban nhân dân huyện. Trong thực hiện công việc, mỗi việc chỉ phân công cho một bộ phận, cá nhân phụ trách và chịu trách nhiệm chính.
   3.2. Nhiệm vụ:
    Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện khám chữa bệnh và các nhiệm vụ chuyên môn kỹ thuật về y tế dự phòng; phòng, chống HIV/AIDS; phòng, chống bệnh xã hội, an toàn vệ sinh thực phẩm, chăm sóc sức khỏe sinh sản và truyền thông giáo dục sức khỏe trên cơ sở kế hoạch của tỉnh và tình hình thực tế trên địa bàn huyện trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Thông báo Thông báo

Thư mời hợp Thư mời hợp

Đào tạo tuyển dụng Đào tạo tuyển dụng

Liên kết web Liên kết web

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 3
  Hôm nay: 761
  Tổng lượt truy cập: 6247071