Truy cập nội dung luôn
Trung tâm Y tế huyện Cái Bè
 
 
I. THÔNG TIN CHUNG
- Tên đơn vị: Trung tâm Y tế Cái Bè.
- Địa chỉ: 18 Trưng Nữ Vương, khu II, Thị trấn Cái Bè.
- Điện thoại: 0733.923.514 Fax: 0733.824.679
- Cơ quan chủ quản: Sở Y tế Tiền Giang.
- Email: ttytcaibe92009@yahoo.com

II. THÔNG TIN RIÊNG
1. Lãnh đạo đơn vị:
- Giám đốc: Nguyễn Văn Trải. ĐT: 0913.876.649
Email: nguyenvantrai
- Phó Giám đốc: Phạm Thị Tuyết Hạnh. ĐT: 0909.653.237
Email: tuyethanhytcb@yahoo.com
- Phó Giám đốc: Nguyễn Tuấn Kiệt. ĐT: 0918.750.966
Email: Ntuankietttytcaibe@gmail.com
2. Cơ cấu tổ chức:
- 3 phòng: TTGDSK, Phòng Hành chánh-Tổ chức, Phòng kế hoạch-Tài chính.
- 6 khoa: CSSKSS, Xét nghiệm, YTCC, ATVSTP, Kiểm soát dịch, QLBXH.
3. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ:
- TTYT huyện thực hiện 01 chức năng.
- Thực hiện công tác YTDP, kiêm nhiệm một số công tác KCB, quản lí 2 PKKV và 25 TYT xã, thị trấn.

Thông báo Thông báo

Thư mời hợp Thư mời hợp

Đào tạo tuyển dụng Đào tạo tuyển dụng

Liên kết web Liên kết web

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 3
  Hôm nay: 780
  Tổng lượt truy cập: 6247090