Truy cập nội dung luôn
Trung tâm Giám định Pháp y Tâm thần
17-06-2013
 

I. THÔNG TIN CHUNG

Tên đơn vị: Trung tâm Giám định Pháp y Tâm thần tỉnh Tiền Giang.Địa chỉ: QL 1A, ấp Trung A, xã Nhị Bình, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang.Điện thoại - Fax: (073)3 832 183.
Cơ quan chủ quản: Sở Y tế Tiền Giang.
Email:          trungtamgdpytttg@gmail.com

hoặc trungtamgdpytttg@yahoo.com.vn

 

II. THÔNG TIN RIÊNG:

  1. Lãnh đạo đơn vị:
Giám đốc: Lê Duy Biên.
Điện thoại: 0913768272.
Email: duybien62@yahoo.com.vn

2. Cơ cấu tổ chức:

Tổ chức - hành chính, Tài chính - kế toán, Kế hoạch tổng hợp.
Hiện có: 09 biên chế:
-       01 Giám đốc kiêm nhiệm: BS CKII Lê Duy Biên.
-       01 Cử nhân điều dưỡng đại học.
-       01 Đại học kế toán.
-       04 Trung cấp điều dưỡng.
-       01 Trung cấp Hành chính văn thư.
-       01 Trung cấp Y sỹ đa khoa.
-       01 Hộ lý.

3. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ:

-    Thực hiện giám định pháp y tâm thần theo qui định của pháp luật tố tụng hình sự và pháp lệnh giám định tư pháp.
-    Nghiên cứu khoa học về pháp y tâm thần.
-    Định kỳ báo cáo Sở Y tế, Sở Tư pháp và Viện Giám định Pháp y Tầm thần Trung ương về tổ chức hoạt động giám định pháp y tâm thần trên địa bàn tỉnh.
-   Thực hiện các nhiệm vụ khác theo qui định của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Trên đây là phần thay đổi thông tin của Trung tâm Giám định Pháp y Tâm thần Tiền Giang báo cáo Sở Y tế. Trân trọng kính chào./.

Thông báo Thông báo

Thư mời hợp Thư mời hợp

Đào tạo tuyển dụng Đào tạo tuyển dụng

Liên kết web Liên kết web

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 2
  Hôm nay: 763
  Tổng lượt truy cập: 6247073