Truy cập nội dung luôn
Trung tâm Pháp y Tiền Giang
 
I. THÔNG TIN CHUNG
- Tên đơn vị: Trung tâm Pháp y Tiền Giang
- Địa chỉ: 03, Trương Định, Phường 1, TPMT, TG
- Điện thoại: 0733. 877 806
- Cơ quan chủ quản: Sở Y tế Tiền Giang
- Email: www.phapytg@yahoo.com.vn

II. THÔNG TIN RIÊNG
1. Lãnh đạo đơn vị:
- Giám đốc: Bs Nguyễn Văn Minh
- Điện thoại: 0733. 975 195
- Email:
2. Cơ cấu tổ chức:
Trung tâm Pháp y được giao 17 biên chế và 02 hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP. Hiện tại đã có 12 nhân viên và 02 hợp đồng, gồm:
- 01 Bác sĩ, Giám đốc Trung tâm.
- 04 Y sĩ phụ trách kỹ thuật viên định hướng chuyên khoa Pháp y.
- 02 Kỹ thuật viên đại thể.
- 01 Dược sĩ phụ trách phòng Xét nghiệm.
- 01 CĐĐD kỹ thuật vi thể - xét nghiệm.
- 01 DĐ làm Tổ chức hành chánh.
- 01 Cử nhân kế toán.
- 01 Nhân viên lao động.
- 01 HĐ 68 Bảo vệ.
- 01 HĐ 68 Tài xế.
3. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ:
- Thực hiện Giám định Pháp y theo quy định của pháp luật tố tụng hình sự và pháp lệnh Giám định tư pháp;
- Nghiên cứu khoa học về Pháp y;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Định kỳ báo cáo Sở Y tế, Sở Tư pháp, Viện Pháp Y Quốc gia Trung ương về tổ chức hoạt động của Trung tâm.

Thông báo Thông báo

Thư mời hợp Thư mời hợp

Đào tạo tuyển dụng Đào tạo tuyển dụng

Liên kết web Liên kết web

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 5
  Hôm nay: 493
  Tổng lượt truy cập: 7161026