Truy cập nội dung luôn
Trung tâm Truyền thông GDSK
 
I. THÔNG TIN CHUNG
- Tên đơn vị: Trung tâm Truyền thông GDSK tỉnh Tiền Giang
- Địa chỉ: 71, Trưng Trắc, Phường 1, TP Mỹ Tho Tiền Giang
- Điện thoại: (073)3 884 802
- Fax: (073)3 882 949
- Cơ quan chủ quản: Sở Y tế Tiền Giang
- Email: syt.ttttgdsk@tiengiang.gov.vn

II. THÔNG TIN RIÊNG
  1. Lãnh đạo đơn vị
- Giám đốc: Nguyễn Quang Tuấn
  Điện thoại: 0913 890 619
  Email: nguyenquangtuan@tiengiang.gov.vn
- Phó giám đốc: Nguyễn Thị Vui
  Điện thoại: 0918 819 055
  Email: vuit4gtg@gmail.com
  2. Cơ cấu tổ chức
- Biên chế : gồm 15 CBCVC (thời điểm đến 01/ 01/ 2012).
Hiện có: 14 biên chế và 01 hợp đồng theo Nghị định 68. Trong đó: 6 nam, 9 nữ. Gồm:
+ Bác sĩ chuyên khoa II: 1
+ Bác sĩ chuyên khoa I: 2
+ Đại học báo chí: 02
+ Đại học KH-XH-NV: 01
+ Cao đẳng CNTP: 01
+ Cao đẳng Mỹ thuật: 01
+ Dược sĩ trung học: 02
+ Y sĩ ĐK: 01
+ Trung cấp CNTT: 01
+ Kỹ thuật viên PTTH: 01
+ Trung cấp kế toán: 01
+ Lái xe: 01
- Các phòng nghiệp vụ, chuyên môn: Gồm 3 phòng:
+ Phòng Tổ chức – Hành chính – Quản trị: 4 nhân sự (1 Trưởng phòng là Cao đẳng CNTP)
+ Phòng Giáo dục sức khỏe – Kỹ thuật nghe nhìn: 6 nhân sự (1 Trưởng phòng là bác sĩ)
+ Phòng Kế hoạch – Tài vụ: 5 nhân sự (1 Trưởng phòng là Đại học báo chí)
  3. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ
- Trung Tâm Truyền thông giáo dục sức khỏe Tiền Giang là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế Tiền Giang, có chức năng tham mưu cho Sở Y tế trong việc thực hiện công tác truyền thông giáo dục sức khỏe trên địa bàn tỉnh Tiền Giang; có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản tại kho bạc Nhà nước tỉnh.
- Căn cứ chiến lược công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân; kế hoạch truyền thông – giáo dục sức khỏe của Bộ Y tế; kế hoạch của Sở Y tế để xây dựng kế hoạch truyền thông giáo dục sức khỏe của tỉnh và tổ chức triển khai thực hiện sau khi được phê duyệt.
- Xây dựng, quản lý và chỉ đạo các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ của mạng lưới truyền thông giáo dục sức khỏe trên địa bàn tỉnh.
- Phối hợp với các đơn vị đầu ngành, đơn vị liên quan tổ chức đào tạo và đào tạo lại về chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức, cộng tác viên, học sinh, sinh viên và các đối tượng làm công tác truyền thông giáo dục sức khỏe.
- Tham gia và tổ chức công tác nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực truyền thông .
- Quản lý và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực truyền thông.
- Thiết kế, biên soạn, sản xuất, trưng bày các vật liệu, tài liệu về truyền thông giáo dục sức khỏe theo đúng quy định của pháp luật.
- Thực hiện công tác hợp tác quốc tế về truyền thông giáo dục sức khỏe theo chủ trương, đường lối của Đảng và các quy định hiện hành của Nhà nước.
- Kết hợp với các cơ quan thông tin đại chúng, các tổ chức, đoàn thể tổ chức tuyên truyền giáo dục pháp luật về chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân; triển khai các công tác truyền thông khác khi được Sở Y tế giao.
- Tổ chức kiểm tra, giám sát các hoạt động truyền thông theo sự chỉ đạo của trung ương, của tỉnh và kế hoạch của đơn vị.
- Báo cáo hoạt động truyền thông giáo dục sức khỏe cho Sở Y tế và tuyến trên theo thường quy và khi có yêu cầu.

Thông báo Thông báo

Thư mời hợp Thư mời hợp

Đào tạo tuyển dụng Đào tạo tuyển dụng

Liên kết web Liên kết web

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 755
  Tổng lượt truy cập: 6247065