Truy cập nội dung luôn
Trung tâm Chăm sóc SKSS
15-05-2012
 
I. THÔNG TIN CHUNG
- Tên đơn vị:  Trung tâm Chăm sóc Sức khỏe Sinh sản
-  Địa chỉ:  Số 3, đường Lê Lợi, Phường 1, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.
-  Điện thoại:  (073)3 872 205, Fax: (073)3 970937
-  Cơ quan chủ quản:  Sở Y Tế Tiền Giang
-  Email:  ttcssksstiengiang@yahoo.com.vn
 
II.  THÔNG TIN RIÊNG
 1. Lãnh đạo đơn vị
- Giám đốc: BS Lê Tuấn Hùng    
  Điện thoại cơ quan: (073)3 882136  
- Phó Giám đốc: BS Đặng Thanh Nga
  Điện thoại: (073)3 872205
  2. Cơ cấu tổ chức
  Trung tâm Chăm sóc SKSS được phép thành lập 2 phòng chức năng, và 3 khoa chuyên môn theo Quyết định số 23/2006/QĐ-BYT ngày 08 tháng 8 năm 2006 của Bộ Y tế bao gồm:            
 -  Các phòng chức năng: 
Phòng Tổ chức - Hành chính               
Phòng Kế hoạch - Tài chính.
  -  Các Khoa chuyên môn:
Khoa Chăm sóc SKBM- KHHGĐ.
Khoa Chăm sóc SKTE và phòng chống suy dinh dưỡng.
Khoa Dược – Cận lâm sàng
    Tổng số biên chế: 34 CBVC trong đó có 29 nữ, 5 nam, gồm 1 chi bộ 11 Đảng viên, 1 công đoàn cơ sở 34 công đoàn viên.
 - Về trình độ chuyên môn:
Trên đại học : 04
Đại học        : 06
Trung học     : 18
Chuyên môn khác: 06
   3.Vị trí, chức năng, nhiệm vụ:
   3.1 Vị trí, chức năng:
    Trung tâm Chăm sóc Sức khỏe Sinh sản Tiền Giang( tên rút gọn là Trung tâm Chăm sóc SKSS )  là đơn vị sự nghiệp Y tế, có chức năng tham mưu, chỉ đạo, quản lý và thực hiện công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản trên địa bàn tỉnh.
     Trung tâm Chăm sóc SKSS là đơn vị có tư cách pháp nhân, có trụ sở, có con dấu riêng và được mở tài khoản tại Kho Bạc Nhà Nước.
    3.2 Nhiệm vụ:
  1. Xây dựng kế hoạch công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản của tỉnh và tổ chức triển khai, thực hiện sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
  2.Chỉ đạo và giám sát các mặt hoạt động thuộc lĩnh vực chăm sóc sức khỏe sinh sản trên địa bàn tỉnh.
  3.Phối hợp với Trung tâm truyền thông giáo dục sức khỏe và các cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn tỉnh tổ chức triển khai thực hiện công tác thông tin giáo dục truyền thông và tư vấn về chăm sóc sức khỏe sinh sản.
  4.Tham gia đào tạo và đào tạo lại về chuyên môn, kỹ thuật và quản lý về công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản cho cán bộ chuyên khoa và cán bộ khác trên địa bàn tỉnh.
  5.Nghiên cứu và tham gia nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực chăm sóc sức khỏe sinh sản.
  6.Quản lý và tổ chức triển khai  thực hiện các dự án thuộc chương trình mục tiêu y tế quốc gia và các dự án khác thuộc lĩnh vực chăm sóc sức khỏe sinh sản khi được Giám đốc Sở Y tế phân công.
  7.Tổ chức triển khai và thực hiện các dịch vụ về chăm sóc sức khỏe sinh sản theo quy định của pháp luật; căn cứ vào điều kiện, năng lực và nhu cầu thực tế ở địa phương, Giám đốc Sở Y tế quy định theo thẩm quyền việc khám, điều trị và theo dõi thực hiện những xét nghiệm cận lâm sàng đối với các trường hợp có liên quan đến lĩnh vực sức khỏe sinh sản tại Trung tâm theo quy định của pháp luật.
  8.Phối hợp với các cơ quan có liên quan thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, đánh giá các hoạt động thuộc lĩnh vực phụ trách.
  9.Thực hiện quản lý cán bộ, chế độ chính sách, khen thưởng, kỷ luật đối với công chức, viên chức và quản lý tài chính, tài sản của đơn vị theo quy định của pháp luật.
  10.Thực hiện các chế độ thống kê, báo cáo theo quy định của pháp luật.
  11.Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc Sở Y tế giao.

Thông báo Thông báo

Thư mời hợp Thư mời hợp

Đào tạo tuyển dụng Đào tạo tuyển dụng

Liên kết web Liên kết web

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 296
  Tổng lượt truy cập: 6032218