Truy cập nội dung luôn

Thành tựu - Thành tích Thành tựu - Thành tích

hành tựu - Thành tích


- Năm 2000: Bằng khen của Bộ Y tế, Quyết định số 405/QĐ-BYT ngày 14/02/2001.

- Năm 2000: Bằng khen của UBND tỉnh TG, Quyết định số 523/QĐ-UBND ngày 19/02/2001.

- Năm 2001: Bằng khen của UBND tỉnh TG, Quyết định số 638/QĐ-UBND ngày 08/3/2002.

- Năm 2002: Huân chương Lao động hạng II, Quyết định số 562/QĐ-CTN ngày 28/8/2002 của Chủ tịch nước.

- Năm 2002: Cờ thi đua của Chính phủ, Quyết định số 448/QĐ-TTg ngày 21/4/2003 của Thủ tướng Chính phủ.

- Năm 2002: Bằng khen của Bộ Y tế, Quyết định số 272/QĐ-BYT ngày 16/01/2003.

- Năm 2002: Cờ thi đua của Bộ Y tế, Quyết định số 486/QĐ-BYT ngày 11/02/2003.

- Năm 2002: Bằng khen của Bộ Y tế, Quyết định số 2788/QĐ-BYT ngày 15/7/2003.

- Năm 2003: Bằng khen của UBND tỉnh Tiền Giang, Quyết định số 392/QĐ-UBND ngày 12/02/2004.

- Năm 2003: Bằng khen của Bộ Y tế, Quyết định số 884/QĐ-BYT ngày 05/02/2004.

- Năm 2004: Bằng khen của UBND tỉnh Tiền Giang, Quyết định số 335/QĐ-UBND ngày 27/01/2005.

- Năm 2004: Bằng khen của UBND tỉnh Tiền Giang, Quyết định số 4409/QĐ-UBND ngày 25/10/2004.

- Năm 2004: Bằng khen của Bộ Y tế, Quyết định số 393/QĐ-BYT ngày 18/02/2005.

- Năm 2005: Bằng khen của UBND tỉnh TG, Quyết định số 839/QĐ-UBND ngày 22/02/2006.

- Năm 2005: Danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân, Quyết định số 495/2005/QĐ-CTN ngày 23/5/2005.

- Năm 2005: Cờ thi đua của UBND tỉnh Tiền Giang, Quyết định số 117/QĐ-UBND ngày 11/01/2006.

- Năm 2006: Bằng khen của UBND tỉnh TG, Quyết định số 419/QĐ-UBND ngày 23/01/2007.

- Năm 2006: Cờ thi đua của UBND tỉnh Tiền Giang, Quyết định số 598/QĐ-UBND ngày 31/01/2007.

- Năm 2008: Bằng khen của UBND tỉnh TG, Quyết định số 4154/QĐ-UBND ngày 22/12/2008.

- Năm 2009: Bằng khen của UBND tỉnh TG, Quyết định số 162/QĐ-UBND ngày 16/01/2009.
 
  Đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị và chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước năm 2008.

- Năm 2009: Bằng khen của UBND tỉnh TG, Quyết định số 3481/QĐ-UBND ngày 23/9/2009.
 
  Đã có thành tích hoàn thành xuất sắc trong công tác tuyển quân năm 2009.

- Năm 2010: Bằng khen của UBND tỉnh TG, Quyết định số 2614/QĐ-UBND ngày 09/09/2010.
 
  Đã có thành tích thực hiện xuất sắc Nghị định 65/2005/NĐ-CP của Chính phủ về công tác phòng không nhân dân 5 năm (2006-2010).

- Năm 2010: Bằng khen của Bộ Y tế, Quyết định số 4496/QĐ-BYT ngày 22/11/2010.

- Năm 2010: Bằng khen của UBND tỉnh TG, Quyết định số 3915/QĐ-UBND ngày 27/12/2010.

- Năm 2011: Bằng khen của UBND tỉnh TG, Quyết định số 1352/QĐ-UBND ngày 24/5/2011. 

Thông báo Thông báo

Thư mời hợp Thư mời hợp

Đào tạo tuyển dụng Đào tạo tuyển dụng

Liên kết web Liên kết web

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 3
  Hôm nay: 565
  Tổng lượt truy cập: 7161098