Truy cập nội dung luôn

Lãnh đạo ngành Lãnh đạo ngành

Ban Lãnh đạo Sở T Tế Tiền Giang


                  BAN GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ TIỀN GIANG
 
► Ông Trần Thanh Thảo, GĐ SYT tỉnh Tiền Giang

► Ông Nguyễn Hùng Vĩ, Phó GĐ SYT tỉnh Tiền Giang 

► Ông Nguyễn Thanh Linh, Phó GĐ SYT tỉnh Tiền Giang

► Ông Tạ Văn Trầm, Phó GĐ SYT tỉnh Tiền Giang

► Bà Huỳnh Thị Phương Minh, Phó GĐ SYT tỉnh Tiền Giang


1. Ông Trần Thanh Thảo - Giám đốc Sở
Ngày tháng năm sinh: 05/06/1964
Trình độ chuyên môn: Bác sĩ chuyên khoa II
Trình độ chính trị: Cao cấp
Trình độ ngoại ngữ: C Anh văn
ĐT: 0733.971786
E.mail: tranthanhthao@tiengiang.gov.vn
 
2. Ông Nguyễn Hùng Vĩ - Phó giám đốc Sở
Ngày tháng năm sinh: 18/10/1960
Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Bác sĩ
Trình độ chính trị: Cao cấp
Trình độ ngoại ngữ: C Anh văn
Điện thoại: 0733. 878710
E.mail: nguyenhungvi@tiengiang.gov.vn
  
3. Ông Nguyễn Thanh Linh - Phó giám đốc Sở
Ngày tháng năm sinh: 05/09/1965
Trình độ chuyên môn: Bác sĩ chuyên khoa II
Trình độ chính trị: Cao cấp
Trình độ ngoại ngữ: C Anh văn
ĐT: 0733.978140
E.mail: nguyenthanhlinh@tiengiang.gov.vn
 
4. Ông Tạ Văn Trầm - Phó giám đốc Sở
Ngày tháng năm sinh: 24/04/1965
Trình độ chuyên môn: Phó giáo sư - Tiến sĩ - Bác sĩ 
Trình độ chính trị: Cao cấp
Trình độ ngoại ngữ: Cử nhân Anh văn
ĐT: 0913 771 779
E.mail: tavantram@gmail.com

5. Bà Huỳnh Thị Phương Minh - Phó giám đốc Sở
Ngày tháng năm sinh: 17/12/1964
Trình độ chuyên môn: Bác sĩ chuyên khoa I Nội - HSCC
Trình độ chính trị: Cao cấp
Trình độ ngoại ngữ: B Anh văn
ĐT: 0913 106 741
Email: minhhtp64@gmail.com

Thông báo Thông báo

Thư mời hợp Thư mời hợp

Đào tạo tuyển dụng Đào tạo tuyển dụng

Liên kết web Liên kết web

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 363
  Tổng lượt truy cập: 5864098