Truy cập nội dung luôn

Góp ý Góp ý

CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐANG LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
Công văn số 5516/SYT-VP ngày 08/10/2021 Về việc đăng tải lấy ý dự thảo hồ sơ xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh trên Cổng Thông tin điện tử của tỉnh

Ngày bắt đầu 08-10-2021 Ngày hết hạn 08-11-2021

0
Tải về
(2-lượt)

Tải về
(5-lượt)

Xem các góp ý
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
Công văn 3070/SYT-VP ngày 02/7/2021 V/v đăng tải lấy ý dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Tiền Giang trên Cổng Thông tin điện tử của tỉnh

Ngày bắt đầu 02-07-2021 Ngày hết hạn 02-08-2021

0
Tải về
(13-lượt)

Xem các góp ý
Công văn 2900/SYT-BST ngày 25/6/2021 V/v lấy ý kiến Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật địa phươngvề chất lượng nước sạch trên cổng thông tin điện tử

Ngày bắt đầu 25-06-2021 Ngày hết hạn 25-07-2021

0
Tải về
(0-lượt)

Tải về
(3-lượt)

Tải về
(1-lượt)

Tải về
(3-lượt)

Xem các góp ý
Công văn 2114/SYT-VP của Sở Y tế ngày 18/5/2021 Về việc lấy ý kiến dự thảo hồ sơ xây dựng Nghị quyết Quy định chính sách hỗ trợ kinh phí thực hiện mục tiêu Y tế - Dân số của tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2021-2025

Ngày bắt đầu 18-05-2021 Ngày hết hạn 29-05-2021

0
Tải về
(3-lượt)

Xem các góp ý Xem toàn văn
Công văn 2115/SYT-VP ngày 18/5/2021 của Sở Y tế Về việc lấy ý kiến dự thảo hồ sơ xây dựng Nghị quyết Quy định về bảo đảm nguồn lực tài chính cho các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2021-2025

Ngày bắt đầu 18-05-2021 Ngày hết hạn 29-05-2021

0
Tải về
(2-lượt)

Xem các góp ý Xem toàn văn
Công văn 2111/SYT- VP ngày 18/5/2021 của Sở Y tế V/v lấy ý kiến dự thảo hồ sơ xây dựng Quy định chính sách và kinh phí hỗ trợ cho người thuộc hộ nghèo,cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội thực hiện chính sách dân số trên địa bàn tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2021-2025

Ngày bắt đầu 18-05-2021 Ngày hết hạn 29-05-2021

0
Tải về
(2-lượt)

Xem các góp ý Xem toàn văn
Dự thảo Nghị quyết quy định về đảm bảo nguồn lực tài chính cho các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS trên địa bàn địa bàn tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2021-2025

Ngày bắt đầu 11-05-2021 Ngày hết hạn 10-06-2021

0
Tải về
(3-lượt)

Xem các góp ý
Dự thảo Nghị quyết Quy định chính sách hỗ trợ kinh phí thực hiện mục tiêu Y tế - Dân số của tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2021-2025

Ngày bắt đầu 11-05-2021 Ngày hết hạn 10-06-2021

0
Tải về
(6-lượt)

Xem các góp ý
Dự thảo Nghị quyết quy định chính sách và kinh phí hỗ trợ cho người thuộc hộ nghèo, cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội thực hiện chính sách dân số trên địa bàn tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2021-2025

Ngày bắt đầu 11-05-2021 Ngày hết hạn 10-06-2021

0
Tải về
(4-lượt)

Tải về
(2-lượt)

Tải về
(3-lượt)

Xem các góp ý
Dự thảo Tờ trình

Ngày bắt đầu 13-02-2019 Ngày hết hạn 30-04-2019

0
Tải về
(19-lượt)

Xem các góp ý
Dự thảo Nghị quyết

Ngày bắt đầu 13-02-2019 Ngày hết hạn 30-04-2019

0
Tải về
(13-lượt)

Xem các góp ý

Thông báo Thông báo

Thư mời hợp Thư mời hợp

Đào tạo tuyển dụng Đào tạo tuyển dụng

Liên kết web Liên kết web

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 2
  Hôm nay: 777
  Tổng lượt truy cập: 6247087