Truy cập nội dung luôn

Góp ý Góp ý

CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐANG LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
Dự thảo Tờ trình

Ngày bắt đầu 13-02-2019 Ngày hết hạn 30-04-2019

0
Tải về
(10-lượt)

Xem các góp ý
Dự thảo Nghị quyết

Ngày bắt đầu 13-02-2019 Ngày hết hạn 30-04-2019

0
Tải về
(5-lượt)

Xem các góp ý
Góp ý Dự thảo

Ngày bắt đầu 12-02-2019 Ngày hết hạn 31-07-2019

0
Tải về
(8-lượt)

Xem các góp ý
Công văn số 387/SYT-VP ngày 23/3/2018 V/v Lấy ý kiến bãi bỏ Nghị quyết số 23/2016 của HDND tỉnh

Ngày bắt đầu 23-03-2018 Ngày hết hạn 01-05-2018

0
Tải về
(5-lượt)

Xem các góp ý Xem toàn văn
Lấy ý kiến về phương án đơn giản hóa các thủ tục hành chính trong các lĩnh vực Vệ sinh an toàn thực phẩm - Dinh dưỡng thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh Tiền Giang

Ngày bắt đầu 10-08-2017 Ngày hết hạn 10-08-2017

0
Tải về
(16-lượt)

Xem các góp ý
Công văn số 444/SYT-VP ngày 28/02/2017 V/v Góp ý dự thảo Quyết định của UBND tỉnh Tiền Giang

Ngày bắt đầu 02-03-2017 Ngày hết hạn 02-03-2017

0
Tải về
(18-lượt)

Xem các góp ý
Công văn số 2578/ SYT-VP ngày 04/8/2016 V/v Lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh Tiền Giang

Ngày bắt đầu 04-08-2016 Ngày hết hạn 04-08-2016

0
Tải về
(7-lượt)

Xem các góp ý

Thông báo Thông báo

Thư mời hợp Thư mời hợp

Đào tạo tuyển dụng Đào tạo tuyển dụng

Liên kết web Liên kết web

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 95
  Tổng lượt truy cập: 5911339