Truy cập nội dung luôn

Thống kê nhân viên hành nghề Khám, chữa bệnh

Cỡ chữ
Tiền Giang: Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh công chức, viên chức quản lý phòng, khoa, trạm y tế của các cơ quan, đơn vị thuộc Sở Y tế
25/09/2018

Tiền Giang: Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh công chức, viên chức quản lý phòng, khoa, trạm y tế của các cơ quan, đơn vị thuộc Sở Y tế

      Ngày 12/9/2018 Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 2510/QĐ-UBND quy định về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh công chức, viên chức quản lý phòng, khoa, trạm y tế của các cơ quan, đơn vị thuộc Sở Y tế. Quyết định này có hiệu lực thi hành kế từ ngày ký.
      Đối tượng áp dụng là các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở Y tế; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Chi cục trực thuộc Sở Y tế; Trưởng phòng, khoa; Điều dưỡng trưởng Bệnh viện, Trung tâm Y tế cấp tỉnh, Trung tâm Y tế cấp huyện; Phó Trưởng phòng, khoa; Điều dưỡng trưởng khoa, Kỹ thuật viên trưởng khoa, Nữ hộ sinh trưởng khoa thuộc Bệnh viện, Trung tâm Y tế cấp tỉnh, Trung tâm Y tế cấp huyện; Trưởng, Phó Trưởng trạm y tế cấp xã thuộc Trung tâm Y tế cấp huyện. Quyết định này quy định tiêu chuẩn chung về phẩm chất, năng lực, hiểu biết và một số điều kiện khác; Bên cạnh đó còn quy định một số tiêu chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ.  
      Mục đích, nguyên tắc chung:
      Các cấp ủy Đảng trực tiếp lãnh đạo công tác cán bộ, thực hiện nguyên tắc tập trung, dân chủ, phát huy trách nhiệm của thủ trưởng đơn vị, công chức, viên chức theo đúng quy định của pháp luật. Xây dựng đội ngũ công chức, viên chức lãnh đạo quản lý có đủ phẩm chất và năng lực, bảo đảm sự ổn định, kế thừa và phát triển của đội ngũ công chức, viên chức; nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đơn vị đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của ngành trước mắt và lâu dài. 
      Đây là cơ sở để xem xét bổ nhiệm, bổ nhiệm lại công chức, viên chức lãnh đạo quản lý của đơn vị (được phân cấp) đảm bảo đúng cơ cấu và chất lượng. Từ đó, có kế hoạch đào tạo, đào tạo lại, quy hoạch cán bộ, tạo môi trường bình đẳng về điều kiện và cơ hội để công chức, viên chức rèn luyện, phấn đấu, trưởng thành. Tất cả công chức, viên chức lãnh đạo quản lý của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế phải bảo đảm các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định, đồng thời phải đạt tiêu chuẩn chung và tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định này. 
      Số lượng viên chức quản lý của các phòng, khoa: 
      Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao và quy mô của từng khoa, phòng thì số lượng cán bộ lãnh đạo, quản lý của từng khoa, phòng được quy định như sau: Phòng, khoa có số lượng người làm việc dưới 06 người, bố trí 01 cấp trưởng; phòng, khoa có số lượng người làm việc từ 06 người đến dưới 15 người, bố trí 01 cấp trưởng và 01 cấp phó; phòng, khoa có số lượng người làm việc từ 15 người trở lên, bố trí 01 cấp trưởng và 02 cấp phó; Khoa chuyên lâm sàng, cận lâm sàng và xét nghiệm thì bố trí 01 Điều dưỡng trưởng khoa hoặc Kỹ thuật viên trưởng khoa hoặc Nữ hộ sinh trưởng khoa; Trạm Y tế cấp xã bố trí 01 cấp trưởng và 01 cấp phó./.

 Tuấn Anh – VP. UBND tỉnh

Cỡ chữ
Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Thông báo Thông báo

Liên kết web Liên kết web

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 2
  Hôm nay: 1
  Tổng lượt truy cập: 5630882