Truy cập nội dung luôn

Thống kê nhân viên hành nghề Khám, chữa bệnh

Sở Y tế triển khai các văn bản quy phạm pháp luật
05/11/2019

      Sáng ngày 01/11/2019 Sở Y tế triển khai các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến nghiệp vụ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng năm 2019, nhằm bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ các đơn vị trực thuộc Sở Y tế là công chức, viên chức phụ trách công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

Quang cảnh lớp tập huấn.

       Theo đó, các đồng chí phòng Thanh tra Sở Y tế hướng dẫn những nội dung Luật Phòng, chống tham nhũng sữa đổi và bổ sung như: Thông tư số 04/2014/TT-TTCP ngày 18/9/2014 của Thanh tra Chính phủ quy định về nhận định tình hình tham nhũng và đánh giá công tác Phòng, chống tham nhũng; Nghị định số 59/2019/NĐ-CP; Luật Tố cáo số 25/2018/QH14; Nghị định số 31/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành của Luật Tố cáo. Các Thông tư của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình giải quyết tố cáo; những quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính; quy trình tiếp công dân; quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng. Thông tư số 02/2016/TT-TTCP ngày 20/10/2016 của Thanh tra Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 07/2013/TT-TTCP ngày 31 tháng 10 năm 2013 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính.

         Sau lớp tập huấn, các cán bộ sẽ áp dụng thực tiễn, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng ở các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở Y tế, góp phần vào công tác quản lý chung của ngành về công tác tiếp công dân và xử lý các nội dung do công dân cung cấp; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị và công tác phòng, chống tham nhũng./.

Thanh Hoàng, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật.

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Thông báo Thông báo

Liên kết web Liên kết web

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập:
-
Hôm nay:
-
Tuần hiện tại:
-
Tuần trước:
-
Tháng hiện tại:
-
Tháng trước:
-
Tổng lượt truy cập:
-