Truy cập nội dung luôn

Thống kê nhân viên hành nghề Khám, chữa bệnh

Cỡ chữ
Giữ nguyên phòng Thanh tra thuộc Sở Y tế
31/08/2018

Giữ nguyên phòng Thanh tra thuộc Sở Y tế


      Ngày 29/8/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 3793/UBND-NC về việc giữ nguyên phòng Thanh tra thuộc Sở Y tế theo đề nghị của Bộ Y tế tại Công văn số 4790/BYT-TTrB ngày 16 tháng 8 năm 2018.
      Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Y tế phối hợp với Sở Nội vụ thực hiện Công văn trên của Bộ Y tế; Rà soát, xây dựng Đề án cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Y tế trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt theo quy định.
      Theo Bộ Y tế, để đảm bảo cho hoạt động quản lý nhà nước về y tế đúng pháp luật, phòng ngừa, phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật và ngăn ngừa tham nhũng, Bộ Y tế đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương giữ nguyên phòng Thanh tra thuộc Sở Y tế, không sáp nhập Thanh tra Sở vào các đơn vị khác của Sở; Tiếp tục quan tâm củng cố, kiện toàn và ổn định tổ chức, bộ máy làm công tác thanh tra tại Sở Y tế, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ của ngành đã được đã được Trung ương Đảng, Quốc hội và Chính phủ giao./.
  

Tuấn Anh

 

 

Cỡ chữ
Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Thông báo Thông báo

Liên kết web Liên kết web

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 6
  Hôm nay: 422
  Tổng lượt truy cập: 5633112