Truy cập nội dung luôn

Chi tiết tin


ĐẠI HỘI CHI BỘ VĂN PHÒNG SỞ Y TẾ NHIỆM KỲ 2017-2020
21/08/2017

ĐẠI HỘI CHI BỘ VĂN PHÒNG SỞ Y TẾ
 NHIỆM KỲ 2017-2020

 Ngày 28/7/2017 Chi bộ Văn phòng Sở Y tế tỉnh Tiền Giang đã tổ chức Đại hội Đảng viên nhiệm kỳ 2017-2020. Đây là Đại hội điểm mà các Bí thư Chi bộ trong Đảng bộ Sở Y tế tham dự tiếp thu, rút kinh nghiệm để tiến hành Đại hội tại mỗi Chi bộ trong thời gian tới.


 
Quang cảnh Đại hội

Đại hội thông qua báo cáo tình hình hoạt động nhiệm kỳ 2015-2017 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2017-2020 đồng thời tiến hành thảo luận thống nhất và thông qua các nội dung văn kiện trong Đại hội.
Trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ luôn quan tâm công tác giáo dục chính trị tư tưởng, từng cán bộ đảng viên nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác, nội bộ đoàn kết tốt, lãnh đạo công tác kiện toàn mạng lưới y tế cơ sở, công tác điều trị, phòng chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe nhân dân được thực hiện có hiệu quả. Công tác xây dựng phát triển Đảng được chi ủy quan tâm thực hiện tốt, trong nhiệm kỳ đã kết nạp mới 22 đảng viên, nâng tổng số đảng viên trong chi bộ 38 đồng chí. chất lượng sinh hoạt trong chi bộ từng bước được nâng lên.
Đại hội đã bầu Chi ủy nhiệm kỳ mới 5 đồng chí, do đồng chí Nguyễn Thanh Linh, Phó Giám đốc Sở Y tế làm Bí thư Chi bộ. 


 
Ra mắt trước Đại hội Chi ủy nhiệm kỳ 2017-2020 

Trong nhiệm kỳ 2017-2020 Chi bộ tổ chức học tập và xây dựng kế hoạch làm theo các nội dung chủ yếu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự chuyển biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Với quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, ra sức học tập và rèn luyện y đức… tiếp tục nâng cao chất lượng khám chữa bệnh trong toàn ngành, nâng cấp và sử dụng có hiệu quả các trang thiết bị y tế, tiếp tục thực hiện tốt các chương trình y tế quốc gia, phục vụ tốt cho sự nghiệp bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân. 

          Thanh Hoàng TTTT Giáo dục sức khỏe

Thông báo Thông báo

Liên kết web Liên kết web

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 3
  Hôm nay: 94
  Tổng lượt truy cập: 5616578