Truy cập nội dung luôn

Thống kê nhân viên hành nghề Khám, chữa bệnh

Cỡ chữ
KHẢO SÁT SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI DÂN, MỘT TRONG NHỮNG MỤC TIÊU TRỌNG TÂM CỦA NGÀNH Y TẾ
18/12/2017

KHẢO SÁT SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI DÂN, MỘT TRONG NHỮNG MỤC TIÊU TRỌNG TÂM CỦA NGÀNH Y TẾ

      Quan điểm về “Tỉ lệ hài lòng của người dân với dịch vụ y tế” được thể hiện trong Nghị quyết 20/NQ-TW năm 2017 về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới do Ban Chấp hành Trung ương ban hành (Nghị quyết số 20). Theo Nghị quyết số 20, mục tiêu đến năm 2025: Tỉ lệ hài lòng của người dân với dịch vụ y tế đạt trên 80% và đến năm 2030: Tỉ lệ hài lòng của người dân với dịch vụ y tế đạt trên 90%.Mục tiêu trên được đưa ra rất cụ thể và định lượng rõ ràng, góp phần vào công cuộc cải cách hành chính và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở. 
      Về vấn đề này Bộ Y tế đã sớm có động thái chuẩn bị từ trước, cụ thể là Bộ đã ban hành nhữngquy định, hướng dẫn về khảo sát sự hài lòng của người bệnh. Chúng ta có thể liệt kê ra gồm (i) Quyết định số 4448/QĐ-BYT ngày 6 tháng 11 năm 2013 phê duyệt Đề án “Xác định phương pháp đo lường sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ y tế công”; (ii) Quyết định số 4939/QĐ-BYT ngày 15 tháng 9 năm 2016 phê duyệt Kế hoạch triển khai Đề án Đo lường sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ y tế công, giai đoạn 2016-2020 ; (iii) Quyết định số 2151/QĐ- BYT ngày 4/6/2015 của Bộ Y tế phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh”; (iv) Quyết định số 4276/QĐ-BYT ngày 14/10/2015 của Bộ Y tế phê duyệt Chương trình hành động Quốc gia về nâng cao năng lực quản lý chất lượng khám bệnh, chữa bệnh giai đoạn từ nay đến năm 2025; (v) Quyết định số 6859/QĐ-BYT ngày 18 tháng 11 năm 2016 nội dung kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành; và (vii) Quyết định số 4969/QĐ-BYT ngày 01 tháng 11 năm 2017  về nội dung kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện và khảo sát hài lòng người bệnh, nhân viên y tế năm 2017, tất cả đều có quy định, hướng dẫn hoạt động “thực hiện đánh giá định kỳ sự hài lòng của người bệnh”.
      Trong những năm qua, các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đã định kỳ tổ chức tự khảo sát sự hài lòng của người bệnh nội trú, ngoại trú theo quy định. Qua công tác phúc tra đánh giá chất lượng bệnh viện, Sở Y tế cũng đã tiến hành khảo sát lại sự hài lòng của người bệnh. Kết quả khảo sát tương đối tốt, số liệu đã được nhập trực tuyến lên phần mềm quản lý chất lượng bệnh viện của Bộ Y tế để Bộ tổng hợp theo dõi. Bên cạnh việc triển khai, thực hiện theo quy định của Bộ Y tế về khảo sát sự hài lòng của người bệnh, cán bộ ngành Y tế Tiền Giang cũng đã có những đề tài nghiên cứu khoa học về khảo sát, đánh giá sự hài lòng của người bệnh, nhằm đưa ra những gợi ý, khuyến cáo ngành Y tế để nâng cao chất lượng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh. Trong thời gian tới, Sở Y tế tiếp tục chỉ đạo quyết liệt triển khai, thực hiện việc khảo sát, đánh giá sự hài lòng của người bệnh tại tất cả các cơ sở khám chữa bệnh công lập và ngoài công lập một cách khoa học và khách quan, từ đó giải pháp sâu sát nâng cao tỉ lệ hài lòng của người bệnh đối với dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, quyết tâm đạt được mục tiêu của Nghị quyết số 20. 


Ths. Phạm Quang Thuần – Sở Y tế

 

Cỡ chữ
Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Thông báo Thông báo

Liên kết web Liên kết web

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 3
  Hôm nay: 6
  Tổng lượt truy cập: 5630871