Truy cập nội dung luôn
Bệnh viện Y học cổ truyền Tiền Giang
 
I. THÔNG TIN CHUNG
- Tên đơn vị: BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN TIỀN GIANG
- Địa chỉ: 03, Thủ Khoa Huân, Phường 1, TPMT, Tiền Giang
- Điện thoại: (073)3 872 379, Fax: (073)3 872 379
- Cơ quan chủ quản: Sở Y tế Tiền Giang
- Email: SYT.bvyhct@tiengiang.gov.vn
II. THÔNG TIN RIÊNG
1/ Lãnh đạo đơn vị
- Giám đốc: Phan Văn Hồng
  Điện thoại: 0733. 872 362 – 0918 718 456
  Email: phanvanhong@gmail.com
- Phó Giám đốc: Lê Quốc Trường
  Điện thoại: 0914 941 220
  Email: lequoctruong1965@gmail.com
2/ Cơ cấu tổ chức
- Phòng chức năng: 03 phòng
   Phòng Kế hoạch tổng hợp
   Phòng Tài chính – Kế toán
   Phòng Tổ chức – Hành chính
- Khoa chuyên môn: 04 khoa
   Khoa Khám bệnh
   Khoa Nội
   Khoa Ngoại – Trĩ
   Khoa Dược
3/ Vị trí, chức năng, nhiệm vụ
- Vị trí
   Bệnh viện Y học cổ truyền là đơn vị sự nghiệp y tế, trực thuộc Sở Y tế, là tuyến khám bệnh, chữa bệnh bằng y dược cổ truyền cao nhất của tỉnh; Bệnh viện YHCT có tư cách pháp nhân, có trụ sở, có giường bệnh, có con dấu riêng và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước theo qui định của pháp luật
- Chức năng
   Thực hiện khám bệnh, chữa bệnh đa khoa và phục hồi chức năng bằng Y học cổ truyền với Y học hiện đại; nghiên cứu khoa học, bảo tồn và phát triển y, dược cổ truyền; đào tạo, chỉ đạo tuyến về chuyên môn kỹ thuật và là cơ sở thực hành về y, dược cổ truyền của các cơ sở đào tạo y, dược và các đơn vị có nhu cầu.
- Nhiệm vụ
+ Khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng;
+ Nghiên cứu khoa học, bảo tồn và phát triển y dược cổ truyền;
+ Đào tạo;
+ Chỉ đạo tuyến;
+ Phòng, chống dịch bệnh;
+ Công tác tuyên truyền giáo dục sức khỏe;
+ Công tác dược và vật tư y tế;
+ Quản lý bệnh viện;
+ Hợp tác quốc tế;
+ Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc Sở y tế giao.

Thông báo Thông báo

Thư mời hợp Thư mời hợp

Đào tạo tuyển dụng Đào tạo tuyển dụng

Liên kết web Liên kết web

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 2
  Hôm nay: 782
  Tổng lượt truy cập: 6247092