Truy cập nội dung luôn
Bệnh viện Tâm thần Tiền Giang
 
I. THÔNG TIN CHUNG
         - Tên đơn vị: Bệnh viện Tâm thần Tiền Giang
         - Địa chỉ: QL1A, ấp Trung A, xã Nhị Bình, Châu Thành, Tiền Giang.
         - Điện thoại: 0733. 834 437 Fax: 0733. 832 948, 0733.832 235
         - Cơ quan chủ quản: Sở Y tế Tiền Giang
         - Email: syt.bvtt@tiengiang.gov.vn
II. THÔNG TIN RIÊNG
  1. Lãnh đạo đơn vị
     - Giám đốc: Bs CKII Lê Duy Biên
              Điện thoại: 0913 768 272
              Email: Leduybien@tiengiang.gov.vn
     - Phó Giám đốc: BsCKII Ngô Thanh Hòa
              Điện thoại: 0918 819 632
              Email: Ngothanhhoa@tiengiang.gov.vn
    - Phó Giám đốc: BsCKII Trần Quốc Kính
             Điện thoại: 0919 588 455
             Email: Tranquockinh@ tiengiang.gov.vn
  2. Cơ cấu tổ chức
    - Là đơn vị sự nghiệp y tế trực thuộc Sở Y tế Tiền Giang quản lý.
    - Bệnh viên có 04 phòng, 06 khoa.
    - Tổng số CBVC hiện có 194 người (133 nữ, 61 nam). Trong đó biên chế 187/197 và 07/10 hợp đồng theo NĐ68.
    - Bệnh viện có 01 chi bộ: 46 Đảng viên.
      + 01 công đoàn cơ sở: 194 công đoàn viên
      + 01 Chi đoàn TN Công sản Hồ Chí Minh: 68 đoàn viên (05 nam, 63 nữ)
   - Về trình độ chuyên môn:
       + Sau đại học: 19 người (05 CKII, 10 CKI, 04 Th.S)
       + Đại học: 31
       + Trung học: 95
       + Cao đẳng: 11
       + Cán bộ khác: 38 (31 hộ lý, 03 bảo vệ, 02 tài xế, 02 bảo trì)
  3. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ
    Bệnh viện Tâm thần là Bệnh viện chuyên khoa hạng II, thuộc đơn vị sự nghiệp y tế với chức năng làm tham mưu về chuyên môn cho Sở Y tế. Thực hiện chỉ đạo quản lý, theo dõi sức khỏe tâm thần tại cộng đồng và công tác khám chữa bệnh tâm thần trong và ngoài tỉnh tại Bệnh viện.
Ngoài ra, Bệnh viện Tâm thần là đơn vị có tư cách pháp nhân, có trụ sở làm việc tại ấp Trung A, xã Nhị Bình, Châu Thành, có con dấu riêng và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Tiền Giang, Ngân hàng trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. 
 

Thông báo Thông báo

Thư mời hợp Thư mời hợp

Đào tạo tuyển dụng Đào tạo tuyển dụng

Liên kết web Liên kết web

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 3
  Hôm nay: 771
  Tổng lượt truy cập: 6247081