Truy cập nội dung luôn
Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Tiền Giang
 
I. THÔNG TIN CHUNG
- Tên đơn vị: Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Tiền Giang
- Địa chỉ: Quốc lộ IA, xã Phước Thạnh, TP Mỹ Tho, Tiền Giang
- Điện thoại: (073)3 855 443, Fax: (073)3 856 851
- Cơ quan chủ quản: Sở Y tế Tiền Giang
- Email: nguyentanloc@tiengiang.gov.vn
II. THÔNG TIN RIÊNG
  1. Lãnh đạo đơn vị
- Giám đốc: Nguyễn Tấn Lộc                    
  Điện thoại: 0909 566 012 
  Email: nguyentanloc@tiengiang.gov.vn
- Phó Giám đốc: Nguyễn Văn Sơn          
  Điện thoại: 01686 546 512       
  Email: nguyenvansonbvp@gmail.com
- Phó Giám đốc: Đoàn Văn Thanh            
  Điện thoại: 0988 638 296
  Email: doanvanthanhbvp@yahoo.com
 2. Cơ cấu tổ chức
  Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Tiền Giang gồm có:
  Ban Giám đốc: Giám đốc và 2 Phó Giám đốc: 3 người
   Phòng: gồm 4 phòng
- Phòng Tổ chức – Hành chính
- Phòng Tài chính – Kế toán
 - Phòng Kế hoạch tổng hợp
- Phòng Điều dưỡng
   Khoa: Gồm 7 khoa
- Khoa Khám bệnh – Hồi sức cấp cứu
- Khoa Lao – HIV – Kháng thuốc
- Khoa Bệnh Phổi
- Khoa Dược – Vật tư y tế
- Khoa Cận lâm sàng
- Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn (Chưa triển khai)
- Khoa Dinh dưỡng (Chưa triển khai)
  3. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ
  3.1. Vị trí
    - Bệnh viện Lao & Bệnh phổi là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế, chịu sự quản lý, chỉ đạo và hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra của Giám Đốc Sở Y tế về nghiệp vụ chuyên môn, kinh phí và nhân lực.
    - Là một cơ sở khám, chữa bệnh tại chổ và chỉ đạo tuyến Huyện, xã.
  3.2. Chức năng nhiệm vụ
  a. Cấp cứu, khám bệnh, chữa bệnh:
   - Là nơi tiếp nhận tất cả các trường hợp về lao và bệnh phổi từ ngoài vào hoặc các bệnh viện khác chuyển đến cấp cứu khám bệnh, chữa bệnh nội trú hoặc ngoại trú theo chế độ chính sách Nhà nước quy định.
  b. Đào tạo cán bộ:
   - Tổ chức đào tạo chuyên khoa và bệnh phổi cho tuyến cơ sở.
  c. Nghiên cứu khoa học:
   - Bệnh viện Lao và Bệnh phổi là nơi thực hiện các đề tài nghên cứu khoa học cấp cơ sở, ứng dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật vào việc khám bệnh và chăm sóc sức khỏe cho người bệnh.
  d. Hệ thống chỉ đạo tuyến Bệnh viện Lao và Bệnh phổi:
   - Được tổ chức theo tuyến kỹ thuật, tuyến trên có trách nhiệm chỉ đạo kỹ thuật cho tuyến dưới ( tập huấn, KTGS…).
  e. Phòng bệnh:
   - Song song với công tác khám chữa bệnh thì công tác phòng bệnh là nhiệm vụ quan trọng của Bệnh viện Lao và Bệnh phổi.
   - Tuyên truyền giáo dục sức khỏe cho cộng đồng về chăm sóc sức khỏe ban đầu trong cộng đồn
   - Phối hợp với các cơ sở y tế dự phòng thực hiện thường xuyên nhiệm vụ phòng chống dịch.
  f. Hợp tác quốc tế:
   - Hợp tác với các tổ chức hay cá nhân theo đúng quy định của Nhà nước
  g. Quản lý kinh tế:
   - Thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của Nhà nước về thu, chi ngân sách Bệnh viện, từng bước thực hiện hạch toán chi phí về khám bệnh, chữa bệnh.
   - Có kế hoạch sử dụng hiệu quả ngân sách của BV, từng bước thực hiện hạch toán chi phí về khám bệnh, chữa bệnh.
   - Có kế hoạch sử dụng hiệu quả ngân sách Nhà nước cấp.
   - Tạo thêm ngồn kinh phí từ các dịch vụ y tế như: Viện phí, đầu tư nước ngoài.

Thông báo Thông báo

Thư mời hợp Thư mời hợp

Đào tạo tuyển dụng Đào tạo tuyển dụng

Liên kết web Liên kết web

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 16
  Tổng lượt truy cập: 5630556