Thành tựu - Thành tích


- Năm 2000: Bằng khen của Bộ Y tế, Quyết định số 405/QĐ-BYT ngày 14/02/2001.

- Năm 2000: Bằng khen của UBND tỉnh TG, Quyết định số 523/QĐ-UBND ngày 19/02/2001.

- Năm 2001: Bằng khen của UBND tỉnh TG, Quyết định số 638/QĐ-UBND ngày 08/3/2002.

- Năm 2002: Huân chương Lao động hạng II, Quyết định số 562/QĐ-CTN ngày 28/8/2002 của Chủ tịch nước.

- Năm 2002: Cờ thi đua của Chính phủ, Quyết định số 448/QĐ-TTg ngày 21/4/2003 của Thủ tướng Chính phủ.

- Năm 2002: Bằng khen của Bộ Y tế, Quyết định số 272/QĐ-BYT ngày 16/01/2003.

- Năm 2002: Cờ thi đua của Bộ Y tế, Quyết định số 486/QĐ-BYT ngày 11/02/2003.

- Năm 2002: Bằng khen của Bộ Y tế, Quyết định số 2788/QĐ-BYT ngày 15/7/2003.

- Năm 2003: Bằng khen của UBND tỉnh Tiền Giang, Quyết định số 392/QĐ-UBND ngày 12/02/2004.

- Năm 2003: Bằng khen của Bộ Y tế, Quyết định số 884/QĐ-BYT ngày 05/02/2004.

- Năm 2004: Bằng khen của UBND tỉnh Tiền Giang, Quyết định số 335/QĐ-UBND ngày 27/01/2005.

- Năm 2004: Bằng khen của UBND tỉnh Tiền Giang, Quyết định số 4409/QĐ-UBND ngày 25/10/2004.

- Năm 2004: Bằng khen của Bộ Y tế, Quyết định số 393/QĐ-BYT ngày 18/02/2005.

- Năm 2005: Bằng khen của UBND tỉnh TG, Quyết định số 839/QĐ-UBND ngày 22/02/2006.

- Năm 2005: Danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân, Quyết định số 495/2005/QĐ-CTN ngày 23/5/2005.

- Năm 2005: Cờ thi đua của UBND tỉnh Tiền Giang, Quyết định số 117/QĐ-UBND ngày 11/01/2006.

- Năm 2006: Bằng khen của UBND tỉnh TG, Quyết định số 419/QĐ-UBND ngày 23/01/2007.

- Năm 2006: Cờ thi đua của UBND tỉnh Tiền Giang, Quyết định số 598/QĐ-UBND ngày 31/01/2007.

- Năm 2008: Bằng khen của UBND tỉnh TG, Quyết định số 4154/QĐ-UBND ngày 22/12/2008.

- Năm 2009: Bằng khen của UBND tỉnh TG, Quyết định số 162/QĐ-UBND ngày 16/01/2009.
 
  Đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị và chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước năm 2008.

- Năm 2009: Bằng khen của UBND tỉnh TG, Quyết định số 3481/QĐ-UBND ngày 23/9/2009.
 
  Đã có thành tích hoàn thành xuất sắc trong công tác tuyển quân năm 2009.

- Năm 2010: Bằng khen của UBND tỉnh TG, Quyết định số 2614/QĐ-UBND ngày 09/09/2010.
 
  Đã có thành tích thực hiện xuất sắc Nghị định 65/2005/NĐ-CP của Chính phủ về công tác phòng không nhân dân 5 năm (2006-2010).

- Năm 2010: Bằng khen của Bộ Y tế, Quyết định số 4496/QĐ-BYT ngày 22/11/2010.

- Năm 2010: Bằng khen của UBND tỉnh TG, Quyết định số 3915/QĐ-UBND ngày 27/12/2010.

- Năm 2011: Bằng khen của UBND tỉnh TG, Quyết định số 1352/QĐ-UBND ngày 24/5/2011. 

No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title...
Thống kê truy cập
  • Hôm nay: 142
  • Tất cả: 5108428